עפר דרורי

מחקר הגבורה  - דו"ח התקדמות מחקר הצל"שים והעיטורים, ינואר 2016

מטרת מסמך זה להביא סיכום עד כאן של עיקרי המחקר אותו אני עורך בשנים האחרונות ומטרתו איתור וגילוי כלל הצל"שים והעיטורים שניתנו לחיילי צה"ל ואחרים מקום המדינה ועד היום. פירוט המחקר והמידע הנלווה אליו נמצאים באתר הגבורה שהקמתי והם כוללים נכון להיום מי...

חיילי צה"ל המעוטרים ביותר, עדכון יולי 2015

עפר דרורי בתוך: אתר הגבורה, יולי 2015
אפרים תהילה, בעל צל"ש האלוף וצל"ש המאו"ג

מטרת כתבה זו להביא לידיעת הציבור את אותם גיבורים מעטים בקרב חיילי צה"ל אשר זכו ליותר מעיטור אחד או צל"ש אחד ומעשי גבורתם נשכח והתעמעם עם השנים שעברו. המאמר מתמקד במקבלי צל"שים / עיטורים מרובים. המאמר הראשון שפרסמתי בנושא: "גיבורי ישראל מרובי העיטו...


מחקר הגבורה  - דו"ח התקדמות מחקר הצל"שים והעיטורים, יולי 2015

מטרת מסמך זה להביא סיכום עד כאן של עיקרי המחקר אותו אני עורך בשנים האחרונות ומטרתו איתור וגילוי כלל הצל"שים והעיטורים שניתנו לחיילי צה"ל ואחרים מקום המדינה ועד היום. פירוט המחקר והמידע הנלווה אליו נמצאים באתר הגבורה שהקמתי והם כוללים נכון להיום מי...

שיחה עם עפר דרורי מייסד אתר הגבורה ומנהלו

בשיחה אישית, על אברהם רוזנברג ואיתן שביט שנפלו במלחמת יום הכיפורים, על פלוגה י' מגדוד 79 ועל אתר הגבורה. תחקיר וראיון ישראל לנצ'נר. צילום-נתן ברוך, בני נחומוביץ'.


כתבת וידאו "מאריות גברו" על אתר הגבורה

כתבת וידאו של ישראל לנצ'נר אתר הגבורה, הטלויזיה הקהילתית כפר סבא
כתבת וידאו "מאריות גברו" על אתר הגבורה

הכתבה "מאריות גברו" מוקדשת לאתר הגבורה כתבתו של ישראל לנצ'נר הטלויזיה הקהילתית כפר סבא אפריל 2015

אזור תל פאחר

המבצע בסוריה בדצמבר 1962 היה מראשוני המבצעים של סיירת מטכ"ל. המבצע היה רגלי ללא שיתוף חיל האוויר. מבצע זה קדם לסדרת מבצעים שהתקיימו בשיתוף חיל האוויר במצרים. מבצעים אלה מכונים "הציפורים" על שם שמות הציפורים שבחרו לשמות המבצעים.


טנק הצוערים

טנק הצוערים לחם במסגרת גדוד 79 לכל אורך המלחמה, נפגע בקרב החווה הסינית וכל אנשי הצוות נהרגו. ברוך ליסיצקי ז"ל, ישעיהו בן דב ז"ל, נמרוד גזית ז"ל ויורם גור ז"ל. הטנק הובא לפנימיה הצבאית בחיפה ב 22 ביולי 2013.

אות צוק איתן

בעקבות מבצע צוק איתן וההחלטה על הענקת עיטור וצל"שים ללוחמי המבצע אני מעדכן את טבלת התפלגות העיטורים והצל"שים מקום המדינה ועד היום והכל בהתאם לממצאי המחקר המתמשך אותו אני עורך בשמונה השנים האחרונות וממצאיו מתפרסמים באתר הגבורה.


אתר הגבורה  - דו"ח התקדמות מחקר הצל"שים והעיטורים, ינואר 2015

מטרת מסמך זה להביא סיכום עד כאן של עיקרי המחקר אותו אני עורך בשנים האחרונות ומטרתו איתור וגילוי כלל הצל"שים והעיטורים שניתנו לחיילי צה"ל ואחרים מקום המדינה ועד היום. פירוט המחקר והמידע הנלווה אליו נמצאים באתר הגבורה שהקמתי והם כוללים נכון להיום מי...

התפלגות עיטורים וצל"שים בצה"ל, ממצאי מחקר

עפר דרורי בתוך: אתר הגבורה, ספטמבר 2014
התפלגות עיטורים וצל"שים בצה"ל, ממצאי מחקר

באתר הגבורה מרוכזים ממצאי המחקר שאותו אני עורך לאיתור, גילוי ובירור אירועי הגבורה שבגינם ניתנו צל"שים ועיטורים בצה"ל. מרבית העיטורים והצל"שים ניתנו לחיילי צה"ל, מיעוטם ניתנו ללוחמי מג"ב וגם לאזרחים. מטרת מסמך זה להביא מידע אמין ובדוק על חלוקת הצל...


אתר הגבורה  - דו"ח התקדמות מחקר הצל"שים והעיטורים, יולי 2014

מטרת מסמך זה להביא סיכום עד כאן של עיקרי המחקר אותו אני עורך בשנים האחרונות ומטרתו איתור וגילוי כלל הצל"שים והעיטורים שניתנו לחיילי צה"ל ואחרים מקום המדינה ועד היום. פירוט המחקר והמידע הנלווה אליו נמצאים באתר הגבורה שהקמתי והם כוללים נכון להיום מי...

גבורתו של שלום עין גל שלא זכה לצל"ש רשמי

עפר דרורי בתוך: שריון, חוברת 45, יוני 2014, עמודים 91-92
שלום עין גל

במהלך המחקר שאני עורך בנושא עיטורים וצל"שים שניתנו לחיילי צה"ל וללוחמים אחרים, מקום המדינה ועד היום אני נתקל במקרים "קשים" המחייבים בדיקות רבות עד לאימות מידע על מתן צל"ש או עיטור. המדובר כמובן ברוב המקרים בצל"שים שניתנו לפני שנים רבות, ושאני נמנע...


חיילי צה"ל המעוטרים ביותר, עדכון יוני 2014

עפר דרורי אתר הגבורה, יוני 2014
חיילי צה"ל המעוטרים ביותר, עדכון יוני 2014

מטרת כתבה זו להביא לידיעת הציבור את אותם גיבורים מעטים בקרב חיילי צה"ל אשר זכו ליותר מעיטור אחד או צל"ש אחד ומעשי גבורתם נשכח והתעמעם עם השנים שעברו. המאמר מתמקד במקבלי צל"שים / עיטורים מרובים. המאמר הראשון שפרסמתי בנושא: "גיבורי ישראל מרובי העיטו...

מעוטרי קרב גבעת התחמושת יוני 1967

עפר דרורי בתוך: אתר הגבורה, מאי 2014
גבעת התחמושת כיום, מאי 2014, צילום: עפר דרורי

שחרור ירושלים במלחמת ששת הימים הושג תודות ללחימה עיקשת של שלוש חטיבות. חטיבה 16 הירושלמית, חטיבה 10 הראל וחטיבה 55 צנחנים. קרב גבעת התחמושת בוצע ע"י לוחמי חטיבה 55 בהסתייעות עם כוח שריון מהחטיבה הירושלמית. על קרב גבעת התחמושת נכתב רבות, מטרת ניי...


אתר הגבורה  - דו"ח התקדמות מחקר הצל"שים והעיטורים, ינואר 2014

מטרת מסמך זה להביא סיכום עד כאן של עיקרי המחקר אותו אני עורך בשנים האחרונות ומטרתו איתור וגילוי כלל הצל"שים והעיטורים שניתנו לחיילי צה"ל ואחרים מקום המדינה ועד היום. פירוט המחקר והמידע הנלווה אליו נמצאים באתר הגבורה שהקמתי והם כוללים נכון להיום מי...

עוזי בר צור בצעירותו

עוזי בר צור, בעל עיטור הגבורה הובא אתמול (4 באוגוסט 2013) למנוחות בבית הקברות הצבאי בהר הרצל בירושלים. עוזי בר צור זכה לעיטור הגבורה במבצע קדש.


אתר הגבורה  - דו"ח התקדמות מחקר הצל"שים והעיטורים, יולי 2013

מטרת מסמך זה להביא סיכום עד כאן של עיקרי המחקר אותו אני עורך בשנים האחרונות ומטרתו איתור וגילוי כלל הצל"שים והעיטורים שניתנו לחיילי צה"ל ואחרים מקום המדינה ועד היום. פירוט המחקר והמידע הנלווה אליו נמצאים באתר הגבורה שהקמתי והם כוללים נכון להיום מי...

סיפורה של פלוגה י' מגדוד 79, סופר וזכה להערכת האלוף

עפר דרורי בתוך: שריון 43, אפריל 2013, עמודים 76-79
בטקס עם מפקד פיקוד הדרום

סיפורה של הפלוגה, שהיה משולב בלהט הקרבות הקשים עם סיפורם של יחידות רבות אחרות, היה נסתר במשך שלושים ושתיים שנים אף מחברי הפלוגה עצמם. מפקד פיקוד הדרום האלוף טל רוסו, לאחר שקרא את סיפור הפלוגה, החליט להעניק לפלוגה תעודת הערכה על פועלה במלחמה


פרס פינקלר למידע 2013 הוענק לאתר הגבורה

עפר דרורי תיעוד הארוע וצילום: דזירה פז
פרס פינקלר למידע 2013 הוענק לאתר הגבורה

פרס פינקלר למידע לשנת 2013 מוענק ע"י חברת טלדן. הפרס מוענק עבור הישג בולט בתחום המידע, בחדשנות טכנולוגית, ביישום חדיש המקדם את נגישות המידע ומגיע לקהילות חדשות. אתר הגבורה זכה יחד עם פרויטק נוסף בפרס פינקלר לשנת 2013 (8 במאי 2013). דברים שנאמרו ...

ישראל שינדלר

"מעשה אבות סימן לבנים", פתגם זה מבוסס על בראשית רבה (מדרש אגדה לספר בראשית) מח': "אמר לו הקדוש ברוך הוא [לאברהם]: שב! אתה סימן לבניך!". כלומר, מה שקרה לאבות – יקרה גם לבנים, במשך כל הדורות הבאים. הבנים חוזרים ויחזרו על מעשי אבותיהם. אף שמעשה אב...« newer | 1 | 2 | 3 | 4 | הבא »