תעודת הערכה נשיא

מערך יומינט, מפקדת קצין מודיעין ראשי

תעודת הוקרה נשיא המדינה 2013

תעודת הוקרה מוענקת למערך יומינט של מפקדת קצין מודיעין ראשי אשר נבחר כיחידת מילואים מצטיינת על הישגיו ועל תרומתו לחיזוק ביטחון המדינה שמעון פרס נשיא המדינה אוגוסט 2013

גדוד מובילים באגד הובלה משמר הנגב

תעודת הוקרה נשיא המדינה 2013

תעודת הוקרה מוענקת לגדוד הובלה במשמר הנגב של אגד הובלה ממרכז הובלה מרחב דרום אשר נבחר כיחידת מילואים מצטיינת על הישגיו ועל תרומתו לחיזוק ביטחון המדינה שמעון פרס נשיא המדינה אוגוסט 2013


גדוד אבטחה בבסיס חיל האוויר "פלמחים"

תעודת הוקרה נשיא המדינה 2013

תעודת הוקרה מוענקת לגדוד אבטחה בבסיס חיל האוויר "פלמחים" אשר נבחר כיחידת מילואים מצטיינת על הישגיו ועל תרומתו לחיזוק ביטחון המדינה שמעון פרס נשיא המדינה אוגוסט 2013

טייסת העקרב בבסיס חיל האוויר "חצור"

תעודת הוקרה נשיא המדינה 2013

תעודת הוקרה מוענקת טייסת העקרב בבסיס חיל האוויר "חצור" אשר נבחר כיחידת מילואים מצטיינת על הישגיו ועל תרומתו לחיזוק ביטחון המדינה שמעון פרס נשיא המדינה אוגוסט 2013


גדוד חיל-רגלים בחטיבת הנגב

תעודת הוקרה נשיא המדינה 2013

תעודת הוקרה מוענקת לגדוד חיל-רגלים של חטיבת "הנגב", עוצבת "סיני" בפיקוד הצפון אשר נבחר כיחידת מילואים מצטיינת על הישגיו ועל תרומתו לחיזוק ביטחון המדינה שמעון פרס נשיא המדינה אוגוסט 2013

גדוד חילוץ מורחב, נפת נגב במחוז דרום

תעודת הוקרה נשיא המדינה 2013

תעודת הוקרה מוענקת לגדוד חילוץ מורחב של נפת "נגב", מחוז "דרום" בפיקוד העורף אשר נבחר כיחידת מילואים מצטיינת על הישגיו ועל תרומתו לחיזוק ביטחון המדינה שמעון פרס נשיא המדינה אוגוסט 2013


גדוד חיל הנדסה בעוצבת עשת

תעודת הוקרה נשיא המדינה 2013

תעודת הוקרה מוענקת לגדוד הנדסה של חטיבת "עשת", עוצבת "עידן" בפיקוד המרכז אשר נבחר כיחידת מילואים מצטיינת על הישגיו ועל תרומתו לחיזוק ביטחון המדינה שמעון פרס נשיא המדינה אוגוסט 2013

גדוד חיל-רגלים "בזק" בחטיבת חוד החנית

תעודת הוקרה נשיא המדינה 2013

תעודת הוקרה מוענקת לגדוד חיל רגלים "בזק" של חטיבת "חוד החנית", עוצבת "האש" בפיקוד הצפון אשר נבחר כיחידת מילואים מצטיינת על הישגיו ועל תרומתו לחיזוק ביטחון המדינה שמעון פרס נשיא המדינה אוגוסט 2013


גדוד תותחנים באגד הארטילרי עוצבת "סיני"

תעודת הוקרה נשיא המדינה 2013

תעודת הוקרה מוענקת לגדוד תותחנים של האגד הארטילרי של עוצבת "סיני" בפיקוד הדרום אשר נבחר כיחידת מילואים מצטיינת על הישגיו ועל תרומתו לחיזוק ביטחון המדינה שמעון פרס נשיא המדינה אוגוסט 2013

פלוגת סיור בחטיבה המרחבית אילת

תעודת הוקרה נשיא המדינה 2013

תעודת הוקרה מוענקת לפלוגת סיור של חטיבת "אילת", עוצבת "אדום" בפיקוד הדרום אשר נבחר כיחידת מילואים מצטיינת על הישגיו ועל תרומתו לחיזוק ביטחון המדינה שמעון פרס נשיא המדינה אוגוסט 2013


גדוד רפואה באגד לוגיסטי עוצבת כדור האש

תעודת הוקרה נשיא המדינה 2013

תעודת הוקרה מוענקת לגדוד רפואה באגד לוגיסיטי של עוצבת "האש" בפיקוד הצפון אשר נבחר כיחידת מילואים מצטיינת על הישגיו ועל תרומתו לחיזוק ביטחון המדינה שמעון פרס נשיא המדינה אוגוסט 2013

גדוד חיל-שריון בחטיבת יפתח

תעודת הוקרה נשיא המדינה 2013

תעודת הוקרה מוענקת לגדוד שריון של חטיבת "יפתח", עוצבת "מוד האש" בפיקוד הצפון אשר נבחר כיחידת מילואים מצטיינת על הישגיו ועל תרומתו לחיזוק ביטחון המדינה שמעון פרס נשיא המדינה אוגוסט 2013


גדוד חיל-רגלים בחטיבת אלכסנדרוני

תעודת הוקרה נשיא המדינה 2013

תעודת הוקרה מוענקת לגדוד חיל-רגלים של חטיבת "אלכסנדרוני", עוצבת "עמוד האש" בפיקוד הצפון אשר נבחר כיחידת מילואים מצטיינת על הישגיו ועל תרומתו לחיזוק ביטחון המדינה שמעון פרס נשיא המדינה אוגוסט 2013

גדוד חיל-שריון בחטיבת הזקן

תעודת הוקרה נשיא המדינה 2013

תעודת הוקרה מוענקת לגדוד שריון של חטיבת "הזקן", עוצבת "אתגר" בפיקוד הצפון אשר נבחר כיחידת מילואים מצטיינת על הישגיו ועל תרומתו לחיזוק ביטחון המדינה שמעון פרס נשיא המדינה אוגוסט 2013


גדוד חיל-שריון בחטיבת מרכבות האש

תעודת הוקרה נשיא המדינה 2013

תעודת הוקרה מוענקת לגדוד שריון של חטיבת "מרכבות האש", עוצבת "געש" בפיקוד הצפון אשר נבחר כיחידת מילואים מצטיינת על הישגיו ועל תרומתו לחיזוק ביטחון המדינה שמעון פרס נשיא המדינה אוגוסט 2013

גדוד 9207 מחטיבת ירושלים

תעודת הוקרה נשיא המדינה 2013

תעודת הוקרה מוענקת לגדוד 9207 של חטיבת ירושלים בפיקוד המרכז אשר נבחר כיחידת מילואים מצטיינת על הישגיו ועל תרומתו לחיזוק ביטחון המדינה שמעון פרס נשיא המדינה אוגוסט 2013