אתר הגבורה
הרצאות מורשת בנושאים: מחקר הצל"שים והעיטורים ואתר הגבורה, קרב סן סימון
עפר דרורי
רב"ט משה פינקלשטיין
לשנת 1976 מצטיין הנשיא
סמ"ר מאיר צברי
לשנת 1976 מצטיין הנשיא
סמ"ר גיורא פיין
לשנת 1976 מצטיין הנשיא
רב"ט דוד עודד
לשנת 1976 מצטיין הנשיא
טר"ש רות עובד
לשנת 1976 מצטיין הנשיא
סמל רונית עזריאל
לשנת 1976 מצטיין הנשיא
רב"ט ראובן עבדו
לשנת 1976 מצטיין הנשיא
סמל אורי עמר
לשנת 1976 מצטיין הנשיא
רב"ט אברהם סיני
לשנת 1976 מצטיין הנשיא
קבלת הקוד לאתר שלי