אתר הגבורה
הטלית שהצילה
הרב יוסף כרמל
סגן טדי טמסה
לשנת 2021 מצטיין הנשיא
סגן דניאל הדר
לשנת 2021 מצטיין הנשיא
.רב״ט י
לשנת 2021 מצטיין הנשיא
רב״ט סאלח ח׳אלד
לשנת 2021 מצטיין הנשיא
ב״ט רוניה בל
לשנת 2021 מצטיין הנשיא
סמל אביה ג׳רבי
לשנת 2021 מצטיין הנשיא
סמל ילנה אליפוב
לשנת 2021 מצטיין הנשיא
סמ״ר ירוס בלטה
לשנת 2021 מצטיין הנשיא
סמל שחר שור
לשנת 2021 מצטיין הנשיא
קבלת הקוד לאתר שלי