© המידע המוצג באתר הגבורה הוא פרי מחקר של שנים של מייסד האתר ומנהלו ומטרתו שימור המורשת של גיבורי ישראל. שימוש במידע המוצג באתר הגבורה מעבר לעיון ולמידה אישיים מחייב אישור בכתב של מייסד האתר ומנהלו עפר דרורי.

לפרטים והזמנת ספרי הגבורה: מקבלי צל"ש המאו"ג, מקבלי צל"ש המח"ט, מקבלי עיטור הגבורהמייסד האתר ומנהלו: עפר דרורי
© כל הזכויות שמורות לאתר הגבורה

צל"שים במלחמת: העצמאות / קדש / ששת הימים / ההתשה / יוה"כ / של"ג / אינתיפאדה / לבנון השנייה / צוק איתן
עיטורי הגבורה / העוז / המופת / צל"ש רמטכ"ל / אלוף / מאו"ג / מח"ט / יחידתי
צל"ש אזרחי // עיטורי מג"ב-משטרה: גבורה / אומץ / מופת // כתבות // רשימות: צה"ל / מג"ב / אזרחי-בטחוני