© המידע המוצג באתר הגבורה הוא פרי מחקר של שנים של מייסד האתר ומנהלו ומטרתו שימור המורשת של גיבורי ישראל. שימוש במידע המוצג באתר הגבורה מעבר לעיון ולמידה אישיים מחייב אישור בכתב של מייסד האתר ומנהלו עפר דרורי.

אתה ואת הגולשים באתר ומרחיבים ידע, זו ההזדמנות שלכם לתרום לפעילות האתר המנוהלת כולה בהתנדבות כבר למעלה מעשר שנים. תוכלו להיכנס להד-סטרט ולתמוך בשני ספרים שיוצאים לאור בקרוב על גיבורי ישראל מקבלי צל"ש האלוף ועל גיבורי ישראל מקבלי עיטור הגבורה. תודהמייסד האתר ומנהלו: עפר דרורי
© כל הזכויות שמורות לאתר הגבורה

צל"שים במלחמת: העצמאות / קדש / ששת הימים / ההתשה / יוה"כ / של"ג / אינתיפאדה / לבנון השנייה / צוק איתן
עיטורי הגבורה / העוז / המופת / צל"ש רמטכ"ל / אלוף / מאו"ג / מח"ט / יחידתי
צל"ש אזרחי // עיטורי מג"ב-משטרה: גבורה / אומץ / מופת // כתבות // רשימות: צה"ל / מג"ב / אזרחי-בטחוני