מצטיין נשיא

סגן מזיאד יגאל

מצטיין הנשיא לשנת 1963

סגן מזיאד יגאל שמחתי לשמוע מפי המפקד שלך, כי במילוי חובתך בצה"ל, גילית מאמץ יתר על חבריך ונכללת ברשימת החיילים המצטיינים לשנת תשכ"ד. חובה נעימה היא לי להביע לך היום, בפרוס חג העצמאות הששה עשר למדינת ישראל, את הערכתי לתרומתך שתרמת להגברת הביטחון ...

סמ"ר יגאל כפרי

מצטיין הנשיא לשנת 1961
יגאל כפרי

סמ"ר כפרי יגאל קיבלתי בשמחה את ההודעה, כי במילוי חובתך בצה"ל, גילית מאמץ יתר על חבריך ביחידה ונכללת ברשימת החיילים שצויינו לשבח בשנת הי"ג למדינת ישראל. חובה נעימה היא לי להביע לך בזאת בפרוס חג הבר-מצווה של מדינתנו, את הערכתי לתרומתך שתרמת להגברת...


סגן ד"ר ביאנה פרצוב

מצטיין נשיא שנת 2014

רופאה גדודית בפיקוד המרכז. בוגרת מסלול עתודה לרפואה. משקיעה רבות בטיפוח תחומי אחריותה. תפקודה מתאפיין בנועם הליכות , באנושיות ובדאגה מתמדת לפרט. מסורה ומעצימה את הטיפול הרפואי שניתן לחיילי יחידתה. שמעון פרס , נשיא המדינה. מאי 2014

רב-טוראי מור חסון

מצטיין נשיא שנת 2014
רב-טוראי מור חסון

רכזת כוח אדם. מתנדבת לשירות. מתבלטת כחיילת מובילה , מקצועית , יסודית ונבונה. מבצעת תפקידה תוך ירידה לפרטים ודאגה לפרט. משמשת מודל לחיקוי ומוערכת בקרב מפקדיה ועמיתה ליחידה. שמעון פרס, נשיא המדינה מאי 2014


טר"ש מיא חז'בי

מצטיין נשיא שנת 1959

מ

טר"ש עליזה גיגי

מצטיין נשיא שנת 1959

מ


רב"ט בינה כספי

מצטיין הנשיא שנת 1959

מ

רב"ט משה שוחט

מצטיין הנשיא שנת 1959

מ


רב"ט חיים כרמי

מצטיין הנשיא לשנת 1967
חיים כרמי

רב"ט חיים כרמי שמחתי לשמוע מפי המפקד שלך, כי במילוי חובתך בצה"ל, גילית מאמץ יתר על חבריך ונכללת ברשימת החיילים המצטיינים לשנת תשכ"ז. חובה נעימה היא לי להביע לך היום, בפרוס חג העצמאות התשעה-עשר למדינת ישראל, את הערכתי לתרומתך שתרמת להגברת הביטחון...

סמל איתן חרמון

מצטיין הנשיא שנת 1996
איתן חרמון

ברכותי לך על ההצטיינות והמסירות שאתה מגלה במילוי שירותך הצבאי. בזכותך ובזכות חבריך, בזכות המופת שאתם משמשים לכולנו הצליחה מדינת ישראל להגשים שאיפות ותקוות של דורות רבים. מבחנים רבים עוד לפנינו, אני מאמין שבמצויינות תמשיך לתרום לבטחונה ושגשוגה של...


סמל נתנאל אוזן

מצטיין הנשיא שנת 2010
נתנאל אוזן

נתנאל מבצע תפקידו בצורה מעוררת הערכה. יש לציין כי החייל היה נהג הטנק של סמן אוראיל פרץ ליברנט ז"ל, מפקד הטנק שנהרג בהתהפכות טנק מגשר בתרגיל שנערך באוגוסט 2009. למרות המשבר האישי שעבר, התגבר החייל באמצעות תעצומות נפש אדירות ותמך במשפחת ליברנט באופן...

סרן תום אלגרט

מצטיין הנשיא לשנת 2005
תום אלגרט 2011


רב"ט יהואש הרכבי

מצטיין הנשיא שנת 1962
יהואש הרכבי

קבלתי בשמחה את ההודעה, כי אלוף פקוד הצפון ציין אותך לשבח על אומץ לב למופת וכוח סבילות ונכללת ברשימת החיילים המצטיינים לשנת תשכ"ב. חובה נעימה היא לי להביע לך בזאת בפרוס יום העצמאות הארבעה-עשר של מדינתנו, את הערכתי לתרומתך שתרמת להגברת בטחון ישראל ...

סמ"ר גיורא רון

מצטיין הנשיא שנת 1982
גיורא רון


סמל אורון שאול

מצטיין הנשיא שנת 2014
אורון שאול

משרת כלוחם בחטיבת גולני. על אף קשיים מבית ועל אף שהיה יכול לבחור לשרת ביחידה עורפית בחר לשרת כלוחם. מבצע את תפקידו במסירות וביסודיות. יוזם ומתנדב לכל משימה ומפגין מקצועיות ואחריות. בעל יחסי אנוש טובים וזוכה להערכה מצד מפקדיו וחבריו ליחידה. שמעון...

טר"ש יחזקאל סלמון

מצטיין הנשיא שנת 1958


טר"ש יעקב אליאטי

מצטיין הנשיא שנת 1958

טר"ש אליהו סייג

מצטיין הנשיא שנת 1958


רב"ט יחזקאל שקורי

מצטין הנשיא שנת 1958

טוראי משה לינקר

מצטיין הנשיא שנת 19581 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | הבא »