כנסת ישראל תעודת הוקרה

יצחק שלום חמילניצקי

תעודת הוקרה כנסת ישראל

תעודת הוקרה ליצחק שלום חמילניצקי על גבורתך במרד גטו וורשה ראובן (רובי) ריבלין יו"ר הכנסת תשע"א 2011

נחום חמילניצקי

תעודת הוקרה כנסת ישראל

תעודת הוקרה לנחום חמילניצקי על גבורתך במרד גטו וורשה ראובן (רובי) ריבלין יו"ר הכנסת תשע"א 2011


אהרון כרמי

תעודת הוקרה כנסת ישראל

תעודת הוקרה לאהרון כרמי על גבורתך במרד גטו וורשה ראובן (רובי) ריבלין יו"ר הכנסת תשע"א 2011

לייזר לוין

תעודת הוקרה כנסת ישראל

תעודת הוקרה ללייזר לוין על גבורתך במרד גטו וורשה ראובן (רובי) ריבלין יו"ר הכנסת תשע"א 2011


אביבה סיטין

תעודת הוקרה כנסת ישראל

תעודת הוקרה לאביבה סיטין על גבורתך במרד גטו וורשה ראובן (רובי) ריבלין יו"ר הכנסת תשע"א 2011

מאשה פוטרמילך (גלייטמן)

תעודת הוקרה כנסת ישראל

תעודת הוקרה למאשה פוטרמילך (גלייטמן) על גבורתך במרד גטו וורשה ראובן (רובי) ריבלין יו"ר הכנסת תשע"א 2011


יעקב פוטרמילך (יקובק)

תעודת הוקרה כנסת ישראל

תעודת הוקרה ליעקב פוטרמילך (יקובק) על גבורתך במרד גטו וורשה ראובן (רובי) ריבלין יו"ר הכנסת תשע"א 2011

פלה פינקלשטיין

תעודת הוקרה כנסת ישראל

תעודת הוקרה לפלה פינקלשטיין על גבורתך במרד גטו וורשה ראובן (רובי) ריבלין יו"ר הכנסת תשע"א 2011


דוד פלונסקי

תעודת הוקרה כנסת ישראל

תעודת הוקרה לדוד פלונסקי על גבורתך במרד גטו וורשה ראובן (רובי) ריבלין יו"ר הכנסת תשע"א 2011

יהושע פרכנר

תעודת הוקרה כנסת ישראל

תעודת הוקרה ליהושע פרכנר על גבורתך במרד גטו וורשה ראובן (רובי) ריבלין יו"ר הכנסת תשע"א 2011


יצחק צוקרמן (אנטק)

תעודת הוקרה כנסת ישראל
יצחק צוקרמן

תעודת הוקרה ליצחק צוקרמן (אנטק) על גבורתך במרד גטו וורשה ראובן (רובי) ריבלין יו"ר הכנסת תשע"א 2011

צביה צוקרמן (לובטקין)

תעודת הוקרה כנסת ישראל
צביה צוקרמן (לובטקין)

תעודת הוקרה לצביה צוקרמן (לובטקין) על גבורתך במרד גטו וורשה ראובן (רובי) ריבלין יו"ר הכנסת תשע"א 2011


אברהם רודל

תעודת הוקרה כנסת ישראל

תעודת הוקרה לאברהם רודל על גבורתך במרד גטו וורשה ראובן (רובי) ריבלין יו"ר הכנסת תשע"א 2011

אריה רודל

תעודת הוקרה כנסת ישראל
אריה רודל

תעודת הוקרה לאריה רודל על גבורתך במרד גטו וורשה ראובן (רובי) ריבלין יו"ר הכנסת תשע"א 2011


שושנה רוזנצויג (אמילקה)

תעודת הוקרה כנסת ישראל

תעודת הוקרה לשושנה רוזנצויג (אמילקה) על גבורתך במרד גטו וורשה ראובן (רובי) ריבלין יו"ר הכנסת תשע"א 2011

הלה רופאייזן שיפר

תעודת הוקרה כנסת ישראל

תעודת הוקרה להלה רופאייזן שיפר על גבורתך במרד גטו וורשה ראובן (רובי) ריבלין יו"ר הכנסת תשע"א 2011


שמחה רותם (קז'יק)

תעודת הוקרה כנסת ישראל
שמחה רותם

תעודת הוקרה לשמחה רותם (קז'יק) על גבורתך במרד גטו וורשה ראובן (רובי) ריבלין יו"ר הכנסת תשע"א 2011

הרב ד"ר ראובן בן שם פלדשוה

תעודת הוקרה כנסת ישראל

תעודת הוקרה הרב ד"ר ראובן בן שם פלדשוה על גבורתך במרד גטו וורשה ראובן (רובי) ריבלין יו"ר הכנסת תשע"א 2011


ברוך שפיגל

תעודת הוקרה כנסת ישראל

תעודת הוקרה לברוך שפיגל על גבורתך במרד גטו וורשה ראובן (רובי) ריבלין יו"ר הכנסת תשע"א 2011

חייקה שפיגל

תעודת הוקרה כנסת ישראל

תעודת הוקרה לחייקה שפיגל על גבורתך במרד גטו וורשה ראובן (רובי) ריבלין יו"ר הכנסת תשע"א 2011« newer | 1 | 2