גדוד 73

סמל אברהם שהרבני קיבל צל"ש אלוף על פעילותו במבצע קדש. חיים לסקוב, אלוף אלוף פיקוד הדרום