רס"ן יוסף קסטל

הנני לציין לשבח את רס"ן יוסף קסטל על גילוי יוזמה והחלטה מהירה נוכח פני האויב תוך כדי הקרב על מוצבי תאופיק התחתונה. רס"ן יוסף קסטל פקד על כוח משנה במבצע הנ"ל, הסתער על הבורחים מהמוצב וסייע להשגת המשימה. מאיר זורע, אלוף אלוף פיקוד הצפון 10 בפברואר 1960