סגן טל לוי

צל"ש האלוף
טל לוי

טל לוי


צל"ש מפקד פיקוד הדרום מוענק לֿ7599648 סגן טל לוי על שהראה דבקות במשימה וחתירה לניצחון ומקצועיות. להלן תיאור המעשה: ביום שלישי, כ"ד בתמוז התשע"ד (22 ביולי 2014), התייצב סגןֿמשנה טל לוי, מפקד טנק מחטיבת "בני אור", בפני מפקד פלוגה גימ"ל מגדוד "גפן", בסמוך לקיבוץ ניסנית. שעות ספורות לאחר מכן, נפגע תותח הטנק ויצא מכלל שימוש. במהלך השעות העוקבות, זיהה הצוות שתחת פיקודו של סגןֿמשנה טל מטרות אויב וסגןֿ משנה טל הכווין את צוותי הטנקים האחרים לעבר מטרות האויב. במשך היומיים הבאים, עמד הצוות, שתחת פיקוד סגןֿמשנה טל, בקדמת הכוח, לפעול להשמדת מטרות אויב, סייע להשמיד כוחות אויב ולא אחת הוא עשה זאת בשעה שנורו עליו טילים נגד טנקים של האויב. סגן טל לוי הראה במעשיו יוזמה והתקפיות, עוצמה נפשית ונכונות לבצע את תפקידיו ואף מעבר לכך. שלמה (סמי) תורג'מן, אלוף מפקד פיקוד הדרום ה' באדר התשע"ה 24 בפברואר 2015