בין קדש לששת הימים

הנני לציין לשבח את מחלקה 1 מפלוגה ה' גדוד 82 על פעולתה היעילה והמושלמת בעת קרב. בתאריך 17 במרץ 1965 השמידה מחלקה זאת מטרות אויב בגזרת תל-דן. ואלה שמות המפקדים והחיילים שהשתתפו בקרב: סג"מ אבנר גולדשמידט - מפקד המחלקה. סמל יוסף פינקלשטיין - מפקד...

הנני לציין לשבח את מחלקה 1 מפלוגה ה' גדוד 82 על פעולתה היעילה והמושלמת בעת קרב. בתאריך 17 במרץ 1965 השמידה מחלקה זאת מטרות אויב בגזרת תל-דן. ואלה שמות המפקדים והחיילים שהשתתפו בקרב: סג"מ אבנר גולדשמידט - מפקד המחלקה. סמל יוסף פינקלשטיין - מפקד...


מוריס משאלה 1967

הנני לציין לשבח את מחלקה 1 מפלוגה ה' גדוד 82 על פעולתה היעילה והמושלמת בעת קרב. בתאריך 17 במרץ 1965 השמידה מחלקה זאת מטרות אויב בגזרת תל-דן. ואלה שמות המפקדים והחיילים שהשתתפו בקרב: סג"מ אבנר גולדשמידט - מפקד המחלקה. סמל יוסף פינקלשטיין - מפקד...

רב"ט שלום כהן

צל"ש המח"ט
שלום כהן

הנני לציין לשבח את מחלקה 1 מפלוגה ה' גדוד 82 על פעולתה היעילה והמושלמת בעת קרב. בתאריך 17 במרץ 1965 השמידה מחלקה זאת מטרות אויב בגזרת תל-דן. ואלה שמות המפקדים והחיילים שהשתתפו בקרב: סג"מ אבנר גולדשמידט - מפקד המחלקה. סמל יוסף פינקלשטיין - מפקד...


רב"ט דוד גואטה

צל"ש המח"ט

הנני לציין לשבח את מחלקה 1 מפלוגה ה' גדוד 82 על פעולתה היעילה והמושלמת בעת קרב. בתאריך 17 במרץ 1965 השמידה מחלקה זאת מטרות אויב בגזרת תל-דן. ואלה שמות המפקדים והחיילים שהשתתפו בקרב: סג"מ אבנר גולדשמידט - מפקד המחלקה. סמל יוסף פינקלשטיין - מפקד...

הנני לציין לשבח את מחלקה 1 מפלוגה ה' גדוד 82 על פעולתה היעילה והמושלמת בעת קרב. בתאריך 17 במרץ 1965 השמידה מחלקה זאת מטרות אויב בגזרת תל-דן. ואלה שמות המפקדים והחיילים שהשתתפו בקרב: סג"מ אבנר גולדשמידט - מפקד המחלקה. סמל יוסף פינקלשטיין - מפקד...


הנני לציין לשבח את מחלקה 1 מפלוגה ה' גדוד 82 על פעולתה היעילה והמושלמת בעת קרב. בתאריך 17 במרץ 1965 השמידה מחלקה זאת מטרות אויב בגזרת תל-דן. ואלה שמות המפקדים והחיילים שהשתתפו בקרב: סג"מ אבנר גולדשמידט - מפקד המחלקה. סמל יוסף פינקלשטיין - מפקד...

הנני לציין לשבח את מחלקה 1 מפלוגה ה' גדוד 82 על פעולתה היעילה והמושלמת בעת קרב. בתאריך 17 במרץ 1965 השמידה מחלקה זאת מטרות אויב בגזרת תל-דן. ואלה שמות המפקדים והחיילים שהשתתפו בקרב: סג"מ אבנר גולדשמידט - מפקד המחלקה. סמל יוסף פינקלשטיין - מפקד...


סרן שמאי קפלן

צל"ש האלוף
שמאי קפלן

תיאור המעשה (נוסח לא רשמי): סרן שמאי קפלן קיבל את צל"ש מפקד גייסות שריון על הצטיינותו בקרב בפעולה בצפון בשנת 1964-5.

רס"ל דוד אייזייקוביץ

תיאור המעשה (נוסח לא רשמי): רס"ל דוד אייזיקוביץ שימש כמפקד סדנת חימוש בתרגיל הגדול בשנת 1960. במהלך ניקוי בורות סיכה ע"י שני חיילים פרצה אש בבורות. רס"ל דוד אייזיקוביץ משך בידיו את שני החיילים מהבור אפוף הלהבות, גלגל אותם בחול והציל אותם. במהלך ה...


שלמה בן צרפתי

סמ"ר שלמה בן צרפתי קיבל את צל"ש מפקד גייסות השריון על פעולתו בתרגיל הגדול בשנת 1960. בכתב הצל"ש נכתב: "על מסירותך וביצועך הטוב של התפקיד גם מחוץ לתפקיד המוגדר שהוטל עליך במשך התמרון הגדול". חיים בר לב, אלוף מפקד גייסות שריון 1961

בן-ציון כרמלי 1961

סיפור המעשה (נוסח לא רשמי): סגן בן-ציון כרמלי קיבל את צל"ש האלוף "על עבודתך הטובה ביותר בהקמת מחלקת סיור". חיים בר לב, אלוף מפקד גייסות השריון 1961


האזרח יוסף ניר קיבל את צל"ש הרמטכ"ל על חלקו בפעולה מ-12 באפריל 1967. דוד אלעזר, רא"ל הרמטכ"ל

ממ"ק אבינועם חיטרון קיבל את צל"ש הרמטכ"ל על גילוי יזמה ופתוח טכנולוגי שתרם לבטחון המדינה באפריל 1967. רפאל איתן, רא"ל הרמטכ"ל מאי 1981


סג"ם סאלח הייב קיבל את צל"ש האלוף על פעילותו בנובמבר 1958. אברהם יפה, אלוף אלוף פיקוד הדרום נובמבר 1958

יצחק יחזקאל

הנני לציין אותך לשבח על גילוי אומץ לב בשעת קרב, בזה שבעת זריקת רימון אויב על כוחותינו - בשעת טיהור עמדות אויב - תפסת את הרימון והשלחת אותו חזרה תוך תנופת ידך נפגעת בה ע"י רסיס. ע"י מעשך זה הצלת חיי חברך לקרב. חיים לסקוב, אלוף אלוף פיקוד הדרום ...


סמל יצחק זהר

צל"ש האלוף

סמל יצחק זהר קיבל את צל"ש האלוף על פעילותו במאי 1957. צבי צור, אלוף אלוף פיקוד המרכז מאי 1957

עמוס ירקוני

סרן עבד מגד ח'דר קיבל את צל"ש האלוף על פעילותו בנובמבר 1958. אברהם יפה, אלוף אלוף פיקוד הדרום נובמבר 1958


טוראי משה חלפון קיבל את צל"ש המח"ט על פעילותו בתאריך 16 בנובמבר 1956. י. פולנסקי מח"ט 27 ינואר 1957

אליהו גרטלר

רב"ט אליהו גרטלר קיבל את צל"ש המח"ט על גילוי אומץ לב ויוזמה בעת מילוי תפקידו בהיותו מפקד חוליית אבטחה לעובדים מול הגבול הסורי. תאריך הארוע 18-20 באוגוסט 1963. אורי בר רצון, אל"מ מח"ט גולני 9 בספטמבר 1963« newer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | הבא »