המידע המוצג באתר הגבורה הוא פרי מחקר של שנים של מייסד האתר ומנהלו ומטרתו שימור המורשת של גיבורי ישראל. ©   שימוש במידע המוצג באתר הגבורה מעבר לעיון ולמידה אישיים מחייב אישור בכתב של עפר דרורי, חל איסור מוחלט להעתיק חומרים מהאתר או להעביר חומרים למחשבים אחרים.


מייסד האתר ומנהלו: עפר דרורי

© כל הזכויות שמורות לאתר הגבורה

צל"שים במלחמת: העצמאות / קדש / ששת הימים / ההתשה / יוה"כ / של"ג / אינתיפאדה / לבנון השנייה / צוק איתן
עיטורי הגבורה / העוז / המופת / צל"ש רמטכ"ל / אלוף / מאו"ג / מח"ט / יחידתי
צל"ש אזרחי // עיטורי מג"ב-משטרה: גבורה / אומץ / מופת // כתבות // רשימות: צה"ל / מג"ב / אזרחי-בטחוני