עיטור העוז

סגן יוסף גור

עיטור העוז אתר הצנחנים
יוסף גור

תיאור המעשה: סגן יוסף גור שימש כמפקד-מוצב ברמת-הגולן. עם תחילת הקרבות, הסתער האויב הסורי על המוצב בטנקים נגמ"שים וחי"ר. באומץ-לב, בתושייה ובקור-רוח הצליח להדוף, במשך יומיים תמימים, את האויב - למרות שהאויב הצליח כבר לחדור למספר אזורים בתוך המוצב....

רב"ט ז'ק אלימלך

עיטור העוז אתר הצנחנים
ז'ק אלימלך

תיאור המעשה: ביום ה-5 ביוני 1967, על יד עזה, ירה רב"ט ז'ק אלימלך יחד עם חברו ב-רננ"ט 6 פצצות. ה-רננ"ט היה נשק ה-נ"ט היחידי של הכוח. לאחר שפגע בטנק הראשון מטווח 25 מטר, רץ לעמדה אחרת וירה מקרוב גם על טנק שני וגרם לנסיגתו. על מעשה זה הוענק לו : ...


רב"ט שלמה אבי-טל

עיטור העוז
שלמה אבי-טל

תיאור המעשה: רב"ט שלמה אבי-טל נמנה עם הכוח שנלחם בתל-סאקי שברמת-הגולן. כוחות האויב היו עודפים במספרם, ו-רב"ט שלמה אבי-טל נלכד פצוע בתוך בונקר על התל. עם-זאת, משראה שיש פצועים רבים, נטל את הפיקוד לידיו, ארגן את הפצועים, טיפל בהם והגן עליהם. כן דא...

סג"מ זלמן פלס

עיטור העוז אתר חיל הקשר
זלמן פלס

תיאור המעשה: בליל י'-י"א באדר ב' תשכ"ב (16-17 מרס 1962), בפשיטה על נוקייב, בגדה המזרחית של הכינרת, ניתקו פגזי האויב את קווי הטלפון. סג"ם זלמן קרפלס יצא בעצמו פעמים לאין ספור תחת אש שוטפת, רץ לתקן את הקווים ולשמור על הקשר החיוני. בפעולתו זו נפצע....


סמל נמרוד שרון ז"ל

עיטור העוז אתר חטיבה 14
נמרוד שרון

תיאור המעשה: בליל 16 באוקטובר 1973 התנהל קרב מר בדרום "החווה הסינית", על צומת הצירים "טרטור-לכסיקון", ועל ציר "טרטור" כולו. כוח ה-זחל"מים אשר סמל נמרוד שרון ז"ל השתייך אליו, נקלע מול מתחם חטיבתי שניהל מלחמה עקשנית. 4 זחל"מים נפגעו במהלך הדקות הר...

סגן ד"ר משה אגמון

עיטור העוז
משה אגמון

תיאור המעשה: ביום ה-11 בספטמבר 1956, בעת כיבוש יעד אויב, ביצע ניתוח לפצוע אנוש תחת אש אויב, תוך גילוי אומץ לב. על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי


יהודה אהרון

תיאור המעשה: ביום 16 באוקטובר 1973 הסתער כוח-חי"ר, שסגן יהודה אהרון ז"ל נמנה עמו, על צומת "טרטור-לכסיקון". הכוח נתקל במתחם מצרי מבוצר היטב, ומספר הנפגעים הלך וגדל. ניתנה הוראה לצאת בכל דרך, והתארגנה קבוצה ליצירת אש-חיפוי. בקבוצה זו היה גם סגן יה...

אליהו סרוסי

תיאור המעשה: ביום ה-10 באוקטובר 1956, בקרב על משטרת קלקיליה, פרץ טור' אליהו סרוסי קדימה עם מחלקתו, בה שימש כחובש מחלקתי, ונפצע בין הראשונים עם עוד 7 חיילים. הוא המשיך לטפל בנפגעים, גרר ואסף את כולם בתעלת קשר, עזר בהעמסתם על מכוניות הפינוי ורק לא...


סג"מ ישי צימרמן

עיטור העוז
ישי צימרמן

תיאור המעשה: ביום ה-2 בנובמבר 1955, שימש סג"ם ישי צימרמן כמפקד יחידת משנה בקרב על משלט א-צבחה שבאיזור ניצנה הישראלי. היחידה שבמסגרתה פעל הסתערה על מוצב הפיקוד של האויב ועמדת המרגמה שלו. תוך כדי כך נפצעו רוב הקצינים וחלק ניכר מן החוגרים והתקדמותה...

סגן משה פלס

עיטור העוז
משה פלס

תיאור המעשה: "מבצע אלקיים" - הפשיטה על משטרת חאן-יונס בליל ה-29-30 באוגוסט 1955. על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי


סג"מ עוזי עילם

עיטור העוז
עוזי עילם

תיאור המעשה: ביום ה-28 בפברואר 1955, בקרב עזה, בעת הפריצה למחנה האויב, אשר לתוכו ברחו כוחותיו, לאחר שנתקו את המגע, הסתער סג"ם עוזי טרכטנברג בראש יחידתו ובמסגרת שאר הכוחות, על מחנה האויב. הוא ביצע את משימתו למרות שנפצע. לאחר כיבוש חלק אחד של המחנ...

חיים מצליח

תיאור המעשה: ב"מבצע קדש", שימש סגן חיים מצליח ז"ל כ-סמ"פ והשתתף בהתקפת הלילה על עמדות האויב. הוא הוביל אישית את אנשיו להתקפה ונהרג בשעת קרב פנים אל מול פנים בעמדת אויב. על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב ...


סרן קלמן מגן

עיטור העוז
קלמן מגן

תיאור המעשה: ביום ה-2 בנובמבר 1955, בקרב על מוצבי א-צבחה שבאזור ניצנה הישראלי, שימש סרן קלמן מגן דוגמה לפקודיו וחבריו בגילוי מנהיגות ודבקות במשימה, בכך שהמשיך לפקד על יחידתו במשך 3 שעות לאחר שנפצע בירכו, ופונה רק לאחר פינוי אחרון פקודיו. על מע...

טוראי מנחם לבוב

עיטור העוז אתר הצנחנים בעשור הראשון www.202.org.il
מנחם לבוב

תיאור המעשה: ב"מבצע קדש", בעת הקרב במיצרי המיתלה, שימש טוראי מנחם לבוב כרובאי. כבר ביריות הראשונות נפצע בכתפו הימנית ונשאר שוכב ליד ה-זחל"ם. לאחר שהתאושש התייצב בפני המפקד ושימש בתפקיד רץ, בשטח הנתון לאש משלושה כיוונים. כשהופיעו חיילי האויב על ה...


סגן מאיר הר-ציון

עיטור העוז
מאיר הר-ציון

תיאור המעשה: ביום ה-11 בדצמבר 1955, פקד סגן מאיר הר-ציון על כוח משנה בפשיטות על מערכת העמדות הסוריות לחוף הכנרת. בדרכו אל היעד שנקבע לו - מוצב קורסי, נהג את יחידתו בציר-תנועה קשה ביותר והפעילה תוך גילוי אומץ לב ומנהיגות מופתית, נגד אויב עדיף מספ...

רס"ן אהרון דוידי

עיטור העוז
אהרון דוידי

תיאור המעשה: ביום ה-28 בפברואר 1955, בקרב עזה, שובש אחד מכוחות המשנה בעת הלחימה ביעד. לאחר שנהרג מפקדו, פרץ רס"ן אהרון דוידי חשוף לאש האויב, אירגן את כוח המשנה והמשיך בהסתערות תוך שינוי כיוונה, עד לחיסול התנגדות האויב. על מעשה זה הוענק לו : עי...


מרדכי גור (גורבן)

תיאור המעשה: "מבצע אלקיים" - הפשיטה על משטרת חאן-יונס בליל ה-29-30 באוגוסט 1955. על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי

יצחק בבסקי

תיאור המעשה: ביום ה-2 בנובמבר 1955 בקרב על משלטי א-צבחה באזור ניצנה הישראלי, שימש טור' יצחק בבסקי כמקלען. יחד עם מפקד כיתתו הסתער בראש הכיתה, תוך ירייה במקלע, מול עמדת אויב שהתמידה באש כבדה, עד שנפל צעדים מספר לפני העמדה. בפעולתו רבת-האומץ והסיכ...


סרן רפאל איתן

עיטור העוז
רפאל איתן

תיאור המעשה: ביום ה-28 באוקטובר 1955, בפשיטת כונתילה, הסתער סרן רפאל איתן בראש אנשיו, תוך טיפוס על צוק נישא ותלול מול אש האויב, וחיסל עמדת מק"ב שבלמה את התקדמותם. על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ...

טוראי דן שלף

עיטור העוז
דן שלף

תיאור המעשה: ביום ה-2 בנובמבר 1955, בקרב על משלטי א-צבחה בגבול אזור ניצנה הישראלי, לאחר שנפצעו מפקדיו הישירים, גיבש טור' דן פלש קבוצת לוחמים. הוא נהגם אחריו, תוך גילוי אומץ לב, עד סיום הלחימה ביעד. על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז ניסן תשל...« newer | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | הבא »