עיטור המופת משטרה

רס"ל סלומון יוריסוב

עיטור המופת משטרת ישראל
סלומון יוריסוב

לאות ולעדות כי רב־סמל סלומון יוריסוב גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת באוגוסט 1981, בדק רס״ל סלומון יוריסוב כלי רכב שנתגלה כמכונית תופת ממולכדת. למניעת פגיעה בחיי אדם, התנדב רס״ל יוריסוב להסיע את הרכב לשדה פתוח, תוך סיכון חייו במודע. בפירוק ...

רס"ר אליהו כהן

עיטור המופת משטרת ישראל
אליהו כהן

לאות ולעדות כי רב־סמל ראשון אליהו כהן גילה אומץ לב הראוי לשמש מופה בתאריך 9.8.83. במעבר גבול ראש הנקרה. בדק רס"ר אליהו כהן מכוניה חשודה כממולכדת בחומרי נפץ. למרות שהבדיקות במכונית לא העלו דבר. התמיד רס״ר כהן בדרישתו לבדיקה חוזרת ויסודית יו...


רס"ר אלישמע לוי

עיטור המופת משטרת ישראל
אלישמע לוי

לאות ולעדות כי רב־סמל ראשון אלישמע לוי גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת רס״ר אלישמע לוי הביא לתפיסתן של כנופיות פורעים רבות, ביניהן כנופייה פעילה ואלימה, אשר עסקה בגניבות של חומרי הדברה וציוד חקלאי אחר בשווי של עשרות מיליוני שקלים, ובמכירתו בי...

פקד אליאס חנא

עיטור המופת משטרת ישראל
אליאס חנא

לאות ולעדות כי פקד אליאס חנא גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת בתאריך 14 באוקטובר 1982 , בוצע שוד מזוין בדירה בחאן־יונס, ונגנב רכוש בשווי רב. פקד אליאס חנא גילה את מקום מחבואם של שני החשודים בביצוע השוד. תוך סיבון עצמי וביודעו שהשודדים מזוינים, פ...


סמ"ר ג'אק אבשלום

עיטור המופת משטרת ישראל
ג'אק אבשלום

לאות ולעדות כי סמל ראשון ג׳אק אבשלום גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת ב- 21.9.87 הצטרף למרדף אחר שודדים שבצעו שוד בעיר יבנה. יחד עם אנשי צוותו הצליח לעצור את החשודים, שהיו חמושים בנשק אוטומטי, במחסום שהוצב ליד כפר סילבר. במעשהו זה הפגין אומץ לב, ...

סמ"ר ישראל אדרי

עיטור המופת משטרת ישראל
ישראל אדרי

לאות ולעדות כי סמל ראשון ישראל אדרי גילה אומץ לב הראוי לשמש מו פת ב- 24.4.87 התבצר בביתו אסיר נמלט, שהיה חמוש וידוע כאדם אלים במיוחד. סמל ראשון אדרי ובן זוגו לתפקיד הרגיעו את האסיר והביאו למעצרו ללא שימוש בכוח. במעשהו הפגין קור רוח, תושייה, י...


סמ"ר אברהם בן שלוש

עיטור המופת משטרת ישראל
אברהם בן שלוש

לאות ולעדות כי סמל ראשון אברהם בן שלוש גילה אומץ לב הראוי לשמש מו פת ב־ 12.3.87 נכנס לבניין, שבו אירעה דליקה, על מנת לחלץ אזרחים שנלכדו בלהבות. יחד עם שוטרים נוספים חזר ונכנס למבנה הבוער תוך סיכון עצמי, עד שווידא כי כל הדיירים, בהם קשישים ויל...

סמ"ר יעקב דקלו

עיטור המופת משטרת ישראל
יעקב דקלו

לאות ולעדות כי סמל ראשון יעקב דקלו גילה א ו מץ ל ב הראו י לשמש מ ו פ ת ב־ 7.12.86 הצטרף, בהיותו לבוש אזרחית, למרדף אחר שודדים ונקלע בינם לבין כוח התגבור. ניהל עם השודדים קרב יריוח וחיפה על מפקדו שנפצע, עד לכידתם. במעשהו גילה חושייה, קור רוח ו...


סמ"ר משה כפיר

עיטור המופת משטרת ישראל
משה כפיר

לאות ולעדות כי סמל ראשון משה כפיר גילה אומץ לב הראוי לשמש מו פת ב- 16.6.87 גילה מעשה חטיפה וערך עם אנשי צווחו מרדף אחר החוטפים שהיו ב- 3 כלי רכב. לאחר שעצר אח הרכב וניפץ אח שמשותיו, הצליח ללא שימוש בנשק, לעצור אח החשודים, שהיו מצוידים באלות ו...

סמל שני שלמה אלפסי

עיטור המופת משטרת ישראל
שלמה אלפסי

לאות ולעדות כי סמל שני/מ שלמה אלפסי גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת משרת כרכז ביטחון שוטף החל משנח 1965 . גילה מטעני חבלה שהונחו או נורו ע״י מחבלים ודאג לפירוקם חוך סיכון עצמי רב ביוחר. במעשיו גילה אחריות, עירנוח, חושייה, דבקוח במטרה ועוז רוח, ...


רב שוטר יצחק כהן

עיטור המופת משטרת ישראל
יצחק כהן

לאות ולעדות כי רב שוטר יצחק כהן גילה א ו מץ לב הראו י לשמש מ ו פ ת ב- 12.8.87 בהיותו בסיור בחוף הבונים חילץ טובע מתוך זרם סוחף, הנשימו ודאג להעבירו לבית החולים. במעשהו הציל נפש והפגין תושייה, יזמה ודבקות במטרה, הראויים לשמש מופת לכלל המשרתים ...

רב שוטר יעקב שבת

עיטור המופת משטרת ישראל
יעקב שבת

לאות ולעדות כי רב שוטר יעקב שבת גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת ב- 2.4.87 בהיותו שוראי, הצליח ללכוד חשוד, שנמלט לאחר שחקף ושדד קשיש בקריח אתא. במעשהו הציל נפש והפגין חושייה, יזמה ודבקוח במטרה הראויים לשמש מופת לכלל המשרתים במשטרה ישראל. על כך ...


מתנדב שלומי צעירי

עיטור המופת משטרת ישראל
שלומי צעירי

לאות ולעדות כי שלומי צעירי גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת ב־ 30.3.87 במהלך סיור הבחין בבית העולה בלהבות, שמתוכו בוקעות קריאות לעזרה. יחד עם אנשי צוותו חילץ קשישים, שהיו לכודים בלהבות ופרק בלוני גז שהיו צמודים לבניין. ב- 30.5.87 במהלך סיור שגרת...

פקד דוד כהן

עיטור המופת משטרת ישראל
דוד כהן

לאות ולעדות כי פקד דוד כהן גילה אומץ לב הראו י לשמש מ ו פ ת ב- 18.5.87 טיפל באירוע, שבו הסתגר אדם בביתו, שפך על עצמו בנזין ואיים להתאבד. פקד כהן הניא את האדם מביצוע המעשה שעלול היה לגרום אסון לעצמו ולסביבתו. ב- 2.9.87 בעקבות קריאה של אשה במ...


מפקח חיים אפרגן

עיטור המופת של משטרת ישראל
חיים אפרגן

לאות ולעדות כי מפקח חיים אפרגן גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת עמד בראש צוות שערך מרדף אחר שודדים אשר בצעו שוד בבנק יהב, בתל אביב. למרות שנפצע קשה עקב חילופי האש, המשיך לפקח על פעילות אנשיו עד שהגיעה תגבורת. תושייתו, אומץ לבו ועמידתו האיתנה ראו...

מפקח זכי פרו

עיטור המופת משטרת ישראל
זכי פרו

לאות ולעדות כי מפקח זכי פרו גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת ב־ 12.3.87 בעברו בין הכפרים עוספייה ודלית אל-כרמל, בדרכו למקום שירותו, הבחין בחשוד שהתגלה כאסיר נמלט, רדף אחריו בתנאי שטח קשים והביאו למשטרת חיפה. בהתנהגותו זו גילה יזמה, תושייה ודבקות ...


מפקח משנה דניאל אלגרט

עיטור המופת משטרת ישראל
דניאל אלגרט

לאות ולעדות כי מפקח משנה דניאל אלגרט גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת ב- 16.2.86 נמצאה מכונית תופת בתחום תחנת משטרת חברון. מפקח משנה אלגרט טיפל בהצלחה, עם חברו לצוות, בניטרול המטען ומנע אסון כבד שעלול היה להתרחש. במעשהו הוכיח תושייה, יעילות, קור ...

רס"ב גבריאל חזות

עיטור המופת משטרת ישראל
גבריאל חזות

לאות ולעדות כי רב סמל בכיר גבריאל חזות גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת ב־ 21.9.87 הצטרף למרדף אחר שודדים שבצעו שוד בעיר יבנה. יחד עם אנשי צוותו הצליח לעצור את החשודים, שהיו חמושים בנשק אוטומטי, במחסום שהוצב ליד כפר סילבר. במעשהו זה הפגין עוז רוח...


רס"ר יוסף אבוטבול

עיטור המופת משטרת ישראל
יוסף אבוטבול

לאותו לעדות כי רב סמל ראשון יוסף אבוטבול גילה אומץ ל ב הראו י לשמש מופת ב-12.3.1987 נכנס לבניין שבו אירעה דליקה על מנת לחלץ אזרחים שנלכדו בלהבות. יחד עם שוטרים נוספים חזר ונכנס למבנה הבוער תוך סיכון עצמי, עד שווידא כי כל הדיירים, בהם קשישים ...

רס"ר מרדכי בן בסט

עיטור המופת משטרת ישראל
מרדכי בן בסט

לאות ולעדות כי רב סמל ראשון מרדכי בן בסט גילה אומץ לב הראו י לשמש מופת השתתף במרדף אחר שודדים, בהיותו לבוש אזרחית ונקלע בין השודדים לבין כוח התגבור. למרות שנשקו נפל, גילה תושייה ועצר את אחד השודדים תוך שהוא מצליח להזדהות. במעשהו גילה תושייה ...« newer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | הבא »