חיילים מצטיינים

תעודת הצטיינות מבצע "שובר חומות" מוענקת לגדוד 8208 על ביצוע תעסוקה מבצעית בהצטיינות, בגזרת תפר יהודהן במבצע ״שובר גלים״. פעלתם בעוז, בנחישות ובמקצועיות תוך יוזמה וחתירה למגע יישא כוח! יהודה פוקס, אלוף מפקד פיקוד המרכז י"ט באדר התשמ"ג 12 ...

תעודת הצטיינות מבצע "שובר חומות" מוענקת לגדוד 8208 על ביצוע תעסוקה מבצעית בהצטיינות, בגזרת חורון במבצע ״שובר גלים״. פעלתם בעוז, בנחישות ובמקצועיות תוך יוזמה וחתירה למגע יישא כוח! יהודה פוקס, אלוף מפקד פיקוד המרכז י"ט באדר התשמ"ג 12 במארס...


גדוד 8101 - חטמ"ר יהודה

תעודת הצטיינות מבצע "שובר חומות" מוענקת לגדוד 8101 על ביצוע תעסוקה מבצעית בהצטיינות, בגזרת עתניאל במבצע ״שובר גלים״. פעלתם בעוז, בנחישות ובמקצועיות תוך יוזמה וחתירה למגע יישא כוח! יהודה פוקס, אלוף מפקד פיקוד המרכז י"ט באדר התשמ"ג 12 במאר...

גדוד 6555 - חטמ"ר שומרון

תעודת הצטיינות מבצע "שובר חומות" מוענקת לגדוד 6555 על ביצוע תעסוקה מבצעית בהצטיינות, בגזרת גוש עציון במבצע ״שובר גלים״. פעלתם בעוז, בנחישות ובמקצועיות תוך יוזמה וחתירה למגע יישא כוח! יהודה פוקס, אלוף מפקד פיקוד המרכז י"ט באדר התשמ"ג 12 ב...


גדוד 8114 - חטמ"ר אפרים

תעודת הצטיינות מבצע "שובר חומות" מוענקת לגדוד 8114 על ביצוע תעסוקה מבצעית בהצטיינות, בגזרת תפר אפרים במבצע ״שובר גלים״. פעלתם בעוז, בנחישות ובמקצועיות תוך יוזמה וחתירה למגע יישא כוח! יהודה פוקס, אלוף מפקד פיקוד המרכז י"ט באדר התשמ"ג 12 ב...

תעודת הצטיינות מבצע "שובר חומות" מוענקת לגדוד 8109 על ביצוע תעסוקה מבצעית בהצטיינות, בגזרת חורון במבצע ״שובר גלים״. פעלתם בעוז, בנחישות ובמקצועיות תוך יוזמה וחתירה למגע יישא כוח! יהודה פוקס, אלוף מפקד פיקוד המרכז י"ט באדר התשמ"ג 12 במאר...


תעודת הצטיינות מבצע "שובר חומות" מוענקת לגדוד 8106 על ביצוע תעסוקה מבצעית בהצטיינות, בגזרת עתניאל במבצע ״שובר גלים״. פעלתם בעוז, בנחישות ובמקצועיות תוך יוזמה וחתירה למגע יישא כוח! יהודה פוקס, אלוף מפקד פיקוד המרכז י"ט באדר התשמ"ג 12 במאר...

תעודת הצטיינות מבצע "שובר חומות" מוענקת לפלוגה ייעודית מגדוד 43 על ביצוע תעסוקה מבצעית בהצטיינות, בגזרת עוטף ירושלים במבצע ״שובר גלים״. פעלתם בעוז, בנחישות ובמקצועיות תוך יוזמה וחתירה למגע יישא כוח! יהודה פוקס, אלוף מפקד פיקוד המרכז י"ט ב...


פלוגה ב' מגדוד 7035 - חטמ"ר בנימין

תעודת הצטיינות מבצע "שובר חומות" מוענקת פלוגה ב' מגדוד 7035 על ביצוע תעסוקה מבצעית בהצטיינות, בגזרת עוטף ירושלים במבצע ״שובר גלים״. פעלתם בעוז, בנחישות ובמקצועיות תוך יוזמה וחתירה למגע יישא כוח! יהודה פוקס, אלוף מפקד פיקוד המרכז י"ט באדר...

רב"ט גילה לוי

מצטיין הנשיא לשנת 1977

שמחתי לשמוע מפי המפקד שלך, כי במילוי חובתך בצה"ל, נכללת ברשימת החיילים המצטיינים לשנת תשל"ו. חובה נעימה היא לי להביע לך היום, בפרוס חג העצמאות העשרים ותשע למדינת ישראל, את הערכתי לתרומתך שתרמת להגברת הביטחון של המדינה ואזרחיה. לך בדרכך זו והיית למ...


סמל יוסף מנצור

מצטיין הנשיא לשנת 1977

שמחתי לשמוע מפי המפקד שלך, כי במילוי חובתך בצה"ל, נכללת ברשימת החיילים המצטיינים לשנת תשל"ו. חובה נעימה היא לי להביע לך היום, בפרוס חג העצמאות העשרים ותשע למדינת ישראל, את הערכתי לתרומתך שתרמת להגברת הביטחון של המדינה ואזרחיה. לך בדרכך זו והיית למ...

סמל יוסף רויך

מצטיין הנשיא לשנת 1977

שמחתי לשמוע מפי המפקד שלך, כי במילוי חובתך בצה"ל, נכללת ברשימת החיילים המצטיינים לשנת תשל"ו. חובה נעימה היא לי להביע לך היום, בפרוס חג העצמאות העשרים ותשע למדינת ישראל, את הערכתי לתרומתך שתרמת להגברת הביטחון של המדינה ואזרחיה. לך בדרכך זו והיית למ...


סמ"ר בנימין בן לולו

מצטיין הנשיא לשנת 1977

שמחתי לשמוע מפי המפקד שלך, כי במילוי חובתך בצה"ל, נכללת ברשימת החיילים המצטיינים לשנת תשל"ו. חובה נעימה היא לי להביע לך היום, בפרוס חג העצמאות העשרים ותשע למדינת ישראל, את הערכתי לתרומתך שתרמת להגברת הביטחון של המדינה ואזרחיה. לך בדרכך זו והיית למ...

סמל יהודית דרוקר

מצטיין הנשיא לשנת 1977

שמחתי לשמוע מפי המפקד שלך, כי במילוי חובתך בצה"ל, נכללת ברשימת החיילים המצטיינים לשנת תשל"ו. חובה נעימה היא לי להביע לך היום, בפרוס חג העצמאות העשרים ותשע למדינת ישראל, את הערכתי לתרומתך שתרמת להגברת הביטחון של המדינה ואזרחיה. לך בדרכך זו והיית למ...


סמל יהודית דרוקר

מצטיין הנשיא לשנת 1977

שמחתי לשמוע מפי המפקד שלך, כי במילוי חובתך בצה"ל, נכללת ברשימת החיילים המצטיינים לשנת תשל"ו. חובה נעימה היא לי להביע לך היום, בפרוס חג העצמאות העשרים ותשע למדינת ישראל, את הערכתי לתרומתך שתרמת להגברת הביטחון של המדינה ואזרחיה. לך בדרכך זו והיית למ...

טר"ש אהרן יוסיפון

מצטיין הנשיא לשנת 1977

שמחתי לשמוע מפי המפקד שלך, כי במילוי חובתך בצה"ל, נכללת ברשימת החיילים המצטיינים לשנת תשל"ו. חובה נעימה היא לי להביע לך היום, בפרוס חג העצמאות העשרים ותשע למדינת ישראל, את הערכתי לתרומתך שתרמת להגברת הביטחון של המדינה ואזרחיה. לך בדרכך זו והיית למ...


רב"ט עוזי גרינבלט

מצטיין הנשיא לשנת 1977

שמחתי לשמוע מפי המפקד שלך, כי במילוי חובתך בצה"ל, נכללת ברשימת החיילים המצטיינים לשנת תשל"ו. חובה נעימה היא לי להביע לך היום, בפרוס חג העצמאות העשרים ותשע למדינת ישראל, את הערכתי לתרומתך שתרמת להגברת הביטחון של המדינה ואזרחיה. לך בדרכך זו והיית למ...

רב"ט אריאל רוזן

מצטיין הנשיא לשנת 1977

שמחתי לשמוע מפי המפקד שלך, כי במילוי חובתך בצה"ל, נכללת ברשימת החיילים המצטיינים לשנת תשל"ו. חובה נעימה היא לי להביע לך היום, בפרוס חג העצמאות העשרים ותשע למדינת ישראל, את הערכתי לתרומתך שתרמת להגברת הביטחון של המדינה ואזרחיה. לך בדרכך זו והיית למ...


סמל צילה כהן

מצטיין הנשיא לשנת 1977

שמחתי לשמוע מפי המפקד שלך, כי במילוי חובתך בצה"ל, נכללת ברשימת החיילים המצטיינים לשנת תשל"ו. חובה נעימה היא לי להביע לך היום, בפרוס חג העצמאות העשרים ותשע למדינת ישראל, את הערכתי לתרומתך שתרמת להגברת הביטחון של המדינה ואזרחיה. לך בדרכך זו והיית למ...

סמל רזי קרייזלר

מצטיין הנשיא לשנת 1977

שמחתי לשמוע מפי המפקד שלך, כי במילוי חובתך בצה"ל, נכללת ברשימת החיילים המצטיינים לשנת תשל"ו. חובה נעימה היא לי להביע לך היום, בפרוס חג העצמאות העשרים ותשע למדינת ישראל, את הערכתי לתרומתך שתרמת להגברת הביטחון של המדינה ואזרחיה. לך בדרכך זו והיית למ...1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | הבא »