חיילים מצטיינים

סמל אביגדור דרסלר

מצטיין הנשיא לשנת 2017

יום העצמאות ה-69 למדינת ישראל תעודת הצטיינות מוענקת בזאת לסמל אביגדור דרסלר כהערכה והוקרה על היותך דוגמא ומופת לחיילי צה"ל ועל תרומתך לחיזוק צה"ל ובטחון המדינה "על חומתיך ירושלם הפקדתי שמרים כל היום וכל הלילה תמיד, לא יחשו" ...

סמל-ראשון תמיר מרציאנו

מצטיין הנשיא לשנת 2017

יום העצמאות ה-69 למדינת ישראל תעודת הצטיינות מוענקת בזאת לסמל-ראשון תמיר מרציאנו כהערכה והוקרה על היותך דוגמא ומופת לחיילי צה"ל ועל תרומתך לחיזוק צה"ל ובטחון המדינה "על חומתיך ירושלם הפקדתי שמרים כל היום וכל הלילה תמיד, לא יחש...


סמל-ראשון ר'

מצטיין הנשיא לשנת 2017

יום העצמאות ה-69 למדינת ישראל תעודת הצטיינות מוענקת בזאת לסמל-ראשון ר' כהערכה והוקרה על היותך דוגמא ומופת לחיילי צה"ל ועל תרומתך לחיזוק צה"ל ובטחון המדינה "על חומתיך ירושלם הפקדתי שמרים כל היום וכל הלילה תמיד, לא יחשו" (יש...

סמל-ראשון נ'

מצטיין הנשיא לשנת 2017

יום העצמאות ה-69 למדינת ישראל תעודת הצטיינות מוענקת בזאת לסמל-ראשון נ' כהערכה והוקרה על היותך דוגמא ומופת לחיילי צה"ל ועל תרומתך לחיזוק צה"ל ובטחון המדינה "על חומתיך ירושלם הפקדתי שמרים כל היום וכל הלילה תמיד, לא יחשו" (יש...


סמל-ראשון ירין כהן

מצטיין הנשיא לשנת 2017

יום העצמאות ה-69 למדינת ישראל תעודת הצטיינות מוענקת בזאת לסמל-ראשון ירין כהן כהערכה והוקרה על היותך דוגמא ומופת לחיילי צה"ל ועל תרומתך לחיזוק צה"ל ובטחון המדינה "על חומתיך ירושלם הפקדתי שמרים כל היום וכל הלילה תמיד, לא יחשו" ...

סמל-ראשון חנן ואקנין

מצטיין הנשיא לשנת 2017

יום העצמאות ה-69 למדינת ישראל תעודת הצטיינות מוענקת בזאת לסמל-ראשון חנן ואקנין כהערכה והוקרה על היותך דוגמא ומופת לחיילי צה"ל ועל תרומתך לחיזוק צה"ל ובטחון המדינה "על חומתיך ירושלם הפקדתי שמרים כל היום וכל הלילה תמיד, לא יחשו" ...


סגן-משנה ברוך בן שועם

מצטיין הנשיא לשנת 2017

יום העצמאות ה-69 למדינת ישראל תעודת הצטיינות מוענקת בזאת לסגן-משנה ברוך בן שועם כהערכה והוקרה על היותך דוגמא ומופת לחיילי צה"ל ועל תרומתך לחיזוק צה"ל ובטחון המדינה "על חומתיך ירושלם הפקדתי שמרים כל היום וכל הלילה תמיד, לא יחשו...

רב-טוראי מיכאל סגיב

מצטיין הנשיא לשנת 2017

יום העצמאות ה-69 למדינת ישראל תעודת הצטיינות מוענקת בזאת לרב-טוראי מיכאל סגיב כהערכה והוקרה על היותך דוגמא ומופת לחיילי צה"ל ועל תרומתך לחיזוק צה"ל ובטחון המדינה "על חומתיך ירושלם הפקדתי שמרים כל היום וכל הלילה תמיד, לא יחשו" ...


רב-טוראי בר ממן

מצטיין הנשיא לשנת 2017

יום העצמאות ה-69 למדינת ישראל תעודת הצטיינות מוענקת בזאת לרב-טוראי בר ממן כהערכה והוקרה על היותך דוגמא ומופת לחיילי צה"ל ועל תרומתך לחיזוק צה"ל ובטחון המדינה "על חומתיך ירושלם הפקדתי שמרים כל היום וכל הלילה תמיד, לא יחשו" (...

סמל תומר גוזלן

מצטיין הנשיא לשנת 2017

יום העצמאות ה-69 למדינת ישראל תעודת הצטיינות מוענקת בזאת לסמל תומר גוזלן כהערכה והוקרה על היותך דוגמא ומופת לחיילי צה"ל ועל תרומתך לחיזוק צה"ל ובטחון המדינה "על חומתיך ירושלם הפקדתי שמרים כל היום וכל הלילה תמיד, לא יחשו" (י...


סמל עמית פרל

מצטיין הנשיא לשנת 2017

יום העצמאות ה-69 למדינת ישראל תעודת הצטיינות מוענקת בזאת לסמל עמית פרל כהערכה והוקרה על היותך דוגמא ומופת לחיילי צה"ל ועל תרומתך לחיזוק צה"ל ובטחון המדינה "על חומתיך ירושלם הפקדתי שמרים כל היום וכל הלילה תמיד, לא יחשו" (ישע...

סמל הגר שילוני

מצטיין הנשיא לשנת 2017

יום העצמאות ה-69 למדינת ישראל תעודת הצטיינות מוענקת בזאת לסמל הגר שילוני כהערכה והוקרה על היותך דוגמא ומופת לחיילי צה"ל ועל תרומתך לחיזוק צה"ל ובטחון המדינה "על חומתיך ירושלם הפקדתי שמרים כל היום וכל הלילה תמיד, לא יחשו" (י...


סמל דניאל טבריה

מצטיין הנשיא לשנת 2017

יום העצמאות ה-69 למדינת ישראל תעודת הצטיינות מוענקת בזאת לסמל דניאל טבריה כהערכה והוקרה על היותך דוגמא ומופת לחיילי צה"ל ועל תרומתך לחיזוק צה"ל ובטחון המדינה "על חומתיך ירושלם הפקדתי שמרים כל היום וכל הלילה תמיד, לא יחשו" (...

סמל דניאל גימאני

מצטיין הנשיא לשנת 2017

יום העצמאות ה-69 למדינת ישראל תעודת הצטיינות מוענקת בזאת לסמל דניאל גימאני כהערכה והוקרה על היותך דוגמא ומופת לחיילי צה"ל ועל תרומתך לחיזוק צה"ל ובטחון המדינה "על חומתיך ירושלם הפקדתי שמרים כל היום וכל הלילה תמיד, לא יחשו" ...


סמל אסף עצמון

מצטיין הנשיא לשנת 2017

יום העצמאות ה-69 למדינת ישראל תעודת הצטיינות מוענקת בזאת לסמל אסף עצמון כהערכה והוקרה על היותך דוגמא ומופת לחיילי צה"ל ועל תרומתך לחיזוק צה"ל ובטחון המדינה "על חומתיך ירושלם הפקדתי שמרים כל היום וכל הלילה תמיד, לא יחשו" (יש...

סמל-ראשון נדב ריינה

מצטיין הנשיא לשנת 2017

יום העצמאות ה-69 למדינת ישראל תעודת הצטיינות מוענקת בזאת לסמל-ראשון נדב ריינה כהערכה והוקרה על היותך דוגמא ומופת לחיילי צה"ל ועל תרומתך לחיזוק צה"ל ובטחון המדינה "על חומתיך ירושלם הפקדתי שמרים כל היום וכל הלילה תמיד, לא יחשו" ...


סמל-ראשון יאיר שקולניק

מצטיין הנשיא לשנת 2017

יום העצמאות ה-69 למדינת ישראל תעודת הצטיינות מוענקת בזאת לסמל-ראשון יאיר שקולניק כהערכה והוקרה על היותך דוגמא ומופת לחיילי צה"ל ועל תרומתך לחיזוק צה"ל ובטחון המדינה "על חומתיך ירושלם הפקדתי שמרים כל היום וכל הלילה תמיד, לא יחש...

סמל-ראשון בירהאנו וונדימנך

מצטיין הנשיא לשנת 2017

יום העצמאות ה-69 למדינת ישראל תעודת הצטיינות מוענקת בזאת לסמל-ראשון בירהאנו וונדימנך כהערכה והוקרה על היותך דוגמא ומופת לחיילי צה"ל ועל תרומתך לחיזוק צה"ל ובטחון המדינה "על חומתיך ירושלם הפקדתי שמרים כל היום וכל הלילה תמיד, לא ...


סמל-ראשון אלמוג בראונשטיין

מצטיין הנשיא לשנת 2017

יום העצמאות ה-69 למדינת ישראל תעודת הצטיינות מוענקת בזאת לסמל-ראשון אלמוג בראונשטיין כהערכה והוקרה על היותך דוגמא ומופת לחיילי צה"ל ועל תרומתך לחיזוק צה"ל ובטחון המדינה "על חומתיך ירושלם הפקדתי שמרים כל היום וכל הלילה תמיד, לא...

סמל-ראשון אליעזר מנשה

מצטיין הנשיא לשנת 2017

יום העצמאות ה-69 למדינת ישראל תעודת הצטיינות מוענקת בזאת לסמל-ראשון אליעזר מנשה כהערכה והוקרה על היותך דוגמא ומופת לחיילי צה"ל ועל תרומתך לחיזוק צה"ל ובטחון המדינה "על חומתיך ירושלם הפקדתי שמרים כל היום וכל הלילה תמיד, לא יחשו...1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | הבא »