מג"ב תעודות הערכה

סמל שני עליאן ג'ומעה

תעודת הערכה מפקד מרחב
עליאן ג'ומעה

תעודה זו מוענקת לסמל שני עליאן ג'ומעה על ביצוע עבודה למופת וגילוי עירנות על זה שבתאריך 12 באוגוסט 1970 באיזור קטף גילה הנ"ל מחבל בשדות בתצפית ליד גדר המערכת הודות לעירנותו חסך הנ"ל חיי אדם ונזק לרכוש. בהוקרה חיים לוי ניצב מישנה מפקד מרחב ה...