סיורי לוחמים

מצוף 247

בסיור נספר את סיפורה של מובלעת הר הצופים, החל מהתקופה שבה בית המקדש היה קיים ועד למאה העשרים - בה הוא לבש צורה חדשה. נגלה את צפונותיו של ההר - בין ישן וחדש, בין עיר ומדבר, בין קרבות וקברים, בין ישראל וירדן. נבקר בבית הקברות הצבאי הבריטי, נספר את ס...