כנסת ישראל תעודת הוקרה

יוסף וולד

תעודת הערכה יו"ר הכנסת

כפר דרום כפר הגבורה לחבר כפר דרום בתש"ח יוסף וולד הננו מתכבדים להעניק לך אות הוקרה על הגבורה ומסירות הנפש להצלת מדינת ישראל, במערכה על כפר דרום והגנת הנגב בתש"ח. לאות הוקרה על אומץ הלב ועוז הרוח, על האמונה והדבקות במשימה גם במצבים הקשים ביו...

כפר דרום כפר הגבורה לחבר כפר דרום בתש"ח יוסף מוזס (שוהם) ואהובה יואל (שוהם) ז"ל הננו מתכבדים להעניק לך אות הוקרה על הגבורה ומסירות הנפש להצלת מדינת ישראל, במערכה על כפר דרום והגנת הנגב בתש"ח. לאות הוקרה על אומץ הלב ועוז הרוח, על האמונה והדב...


רפי לאופהיימר (רותם) ז"ל

תעודת הערכה יו"ר הכנסת

כפר דרום כפר הגבורה לחבר כפר דרום בתש"ח רפי לאופהיימר (רותם) ז"ל הננו מתכבדים להעניק לך אות הוקרה על הגבורה ומסירות הנפש להצלת מדינת ישראל, במערכה על כפר דרום והגנת הנגב בתש"ח. לאות הוקרה על אומץ הלב ועוז הרוח, על האמונה והדבקות במשימה גם ב...

חיים מצגר ז"ל ורבקה סגל (מצגר) ז"ל

תעודת הערכה יו"ר הכנסת

כפר דרום כפר הגבורה לחבר כפר דרום בתש"ח חיים מצגר ז"ל ורבקה סגל (מצגר) ז"ל הננו מתכבדים להעניק לך אות הוקרה על הגבורה ומסירות הנפש להצלת מדינת ישראל, במערכה על כפר דרום והגנת הנגב בתש"ח. לאות הוקרה על אומץ הלב ועוז הרוח, על האמונה והדבקות ב...


שלמה מרגל ז"ל

תעודת הערכה יו"ר הכנסת

כפר דרום כפר הגבורה לחבר כפר דרום בתש"ח שלמה מרגל ז"ל הננו מתכבדים להעניק לך אות הוקרה על הגבורה ומסירות הנפש להצלת מדינת ישראל, במערכה על כפר דרום והגנת הנגב בתש"ח. לאות הוקרה על אומץ הלב ועוז הרוח, על האמונה והדבקות במשימה גם במצבים הקשים...

גדליה נגל (נגאל) ז"ל

תעודת הערכה יו"ר הכנסת

כפר דרום כפר הגבורה לחבר כפר דרום בתש"ח גדליה נגל (נגאל) ז"ל הננו מתכבדים להעניק לך אות הוקרה על הגבורה ומסירות הנפש להצלת מדינת ישראל, במערכה על כפר דרום והגנת הנגב בתש"ח. לאות הוקרה על אומץ הלב ועוז הרוח, על האמונה והדבקות במשימה גם במצבי...


שמעון צונץ

תעודת הערכה יו"ר הכנסת

כפר דרום כפר הגבורה לחבר כפר דרום בתש"ח שמעון צונץ הננו מתכבדים להעניק לך אות הוקרה על הגבורה ומסירות הנפש להצלת מדינת ישראל, במערכה על כפר דרום והגנת הנגב בתש"ח. לאות הוקרה על אומץ הלב ועוז הרוח, על האמונה והדבקות במשימה גם במצבים הקשים בי...

אברהם רוזנבאום

תעודת הערכה יו"ר הכנסת

כפר דרום כפר הגבורה לחבר כפר דרום בתש"ח אברהם רוזנבאום הננו מתכבדים להעניק לך אות הוקרה על הגבורה ומסירות הנפש להצלת מדינת ישראל, במערכה על כפר דרום והגנת הנגב בתש"ח. לאות הוקרה על אומץ הלב ועוז הרוח, על האמונה והדבקות במשימה גם במצבים הקשי...


יהודית שוובר (הוכברג) ז"ל

תעודת הערכה יו"ר הכנסת

כפר דרום כפר הגבורה לחבר כפר דרום בתש"ח יהודית שוובר (הוכברג) ז"ל הננו מתכבדים להעניק לך אות הוקרה על הגבורה ומסירות הנפש להצלת מדינת ישראל, במערכה על כפר דרום והגנת הנגב בתש"ח. לאות הוקרה על אומץ הלב ועוז הרוח, על האמונה והדבקות במשימה גם ...

מרכוס שטוצמן (אברהם בר עזר)

תעודת הערכה יו"ר הכנסת

כפר דרום כפר הגבורה לחבר כפר דרום בתש"ח מרכוס שטוצמן (אברהם בר עזר) הננו מתכבדים להעניק לך אות הוקרה על הגבורה ומסירות הנפש להצלת מדינת ישראל, במערכה על כפר דרום והגנת הנגב בתש"ח. לאות הוקרה על אומץ הלב ועוז הרוח, על האמונה והדבקות במשימה ג...


אליעזר שטראוס ז"ל

תעודת הערכה יו"ר הכנסת

כפר דרום כפר הגבורה לחבר כפר דרום בתש"ח אליעזר שטראוס ז"ל הננו מתכבדים להעניק לך אות הוקרה על הגבורה ומסירות הנפש להצלת מדינת ישראל, במערכה על כפר דרום והגנת הנגב בתש"ח. לאות הוקרה על אומץ הלב ועוז הרוח, על האמונה והדבקות במשימה גם במצבים ה...

משה שטרנברג ז"ל

תעודת הערכה יו"ר הכנסת

כפר דרום כפר הגבורה לחבר כפר דרום בתש"ח משה שטרנברג ז"ל הננו מתכבדים להעניק לך אות הוקרה על הגבורה ומסירות הנפש להצלת מדינת ישראל, במערכה על כפר דרום והגנת הנגב בתש"ח. לאות הוקרה על אומץ הלב ועוז הרוח, על האמונה והדבקות במשימה גם במצבים הקש...


יצחק קרליבך ז"ל

תעודת הערכה יו"ר הכנסת
יצחק קרליבך

כפר דרום כפר הגבורה לחבר כפר דרום בתש"ח יצחק קרליבך ז"ל הננו מתכבדים להעניק לך אות הוקרה על הגבורה ומסירות הנפש להצלת מדינת ישראל, במערכה על כפר דרום והגנת הנגב בתש"ח. לאות הוקרה על אומץ הלב ועוז הרוח, על האמונה והדבקות במשימה גם במצבים הקש...

טוראי שמואל ערבה ז"ל

תעודת הערכה יו"ר הכנסת
שמואל ערבה

כפר דרום כפר הגבורה ללוחם בכפר דרום בתש"ח שמואל ערבה ז"ל הננו מתכבדים להעניק לך אות הוקרה על הגבורה ומסירות הנפש להצלת מדינת ישראל, במערכה על כפר דרום והגנת הנגב בתש"ח. לאות הוקרה על אומץ הלב ועוז הרוח, על האמונה והדבקות במשימה גם במצבים ה...


אברהם ויטמן

תעודת הערכה יו"ר הכנסת

כפר דרום כפר הגבורה ללוחם בכפר דרום בתש"ח אברהם ויטמן הננו מתכבדים להעניק לך אות הוקרה על הגבורה ומסירות הנפש להצלת מדינת ישראל, במערכה על כפר דרום והגנת הנגב בתש"ח. לאות הוקרה על אומץ הלב ועוז הרוח, על האמונה והדבקות במשימה גם במצבים הקשים...

יאיר וידלר (עמית)

תעודת הערכה יו"ר הכנסת

כפר דרום כפר הגבורה ללוחם בכפר דרום בתש"ח יאיר וידלר (עמית) הננו מתכבדים להעניק לך אות הוקרה על הגבורה ומסירות הנפש להצלת מדינת ישראל, במערכה על כפר דרום והגנת הנגב בתש"ח. לאות הוקרה על אומץ הלב ועוז הרוח, על האמונה והדבקות במשימה גם במצבים...


יעקב בואר (אור) ז"ל

תעודת הערכה יו"ר הכנסת

כפר דרום כפר הגבורה לחבר כפר דרום בתש"ח יעקב בואר (אור) ז"ל הננו מתכבדים להעניק לך אות הוקרה על הגבורה ומסירות הנפש להצלת מדינת ישראל, במערכה על כפר דרום והגנת הנגב בתש"ח. לאות הוקרה על אומץ הלב ועוז הרוח, על האמונה והדבקות במשימה גם במצבים...

יצחק בלוטשטיין (שמיר) ז"ל

תעודת הערכה יו"ר הכנסת

כפר דרום כפר הגבורה לחבר כפר דרום בתש"ח יצחק בלוטשטיין (שמיר) ז"ל הננו מתכבדים להעניק לך אות הוקרה על הגבורה ומסירות הנפש להצלת מדינת ישראל, במערכה על כפר דרום והגנת הנגב בתש"ח. לאות הוקרה על אומץ הלב ועוז הרוח, על האמונה והדבקות במשימה גם במ...


זהבה גרין (אבל) ז"ל

תעודת הערכה יו"ר הכנסת

כפר דרום כפר הגבורה לחבר כפר דרום בתש"ח זהבה גרין (אבל) ז"ל הננו מתכבדים להעניק לך אות הוקרה על הגבורה ומסירות הנפש להצלת מדינת ישראל, במערכה על כפר דרום והגנת הנגב בתש"ח. לאות הוקרה על אומץ הלב ועוז הרוח, על האמונה והדבקות במשימה גם במצבים...

כפר דרום כפר הגבורה לחבר כפר דרום בתש"ח אברהם דימנט ז"ל ויהודית טננבאום (דימנט) הננו מתכבדים להעניק לך אות הוקרה על הגבורה ומסירות הנפש להצלת מדינת ישראל, במערכה על כפר דרום והגנת הנגב בתש"ח. לאות הוקרה על אומץ הלב ועוז הרוח, על האמונה והדב...