שוטרים מצטיינים

סמ"ר אביעד ח.

מצטיין הנשיא משטרה לשנת 1998
אביעד ח.

קבל נא את ברכתי ואת ברכת עם ישראל לרגל היבחרך כשוטר מצטיין לשנת תשנ"ט מדינת ישראל ואזרחיה מביעים לך בזה את הערכתם ואת הוקרתם עזר ויצמן נשיא המדינה כ"ה בכסלו התשנ"ט דצמבר 1998