1933-1946

חנה אורן

אות המציל היהודי
חנה אורן

זאת לתעודה כי אות המציל היהודי הוענקה להוקרת המסירות, התעוזה והגבורה שגילה חנה אורן בהצלת יהודים אחרים במהלך השואה חיים רוט, יו"ר הוועדה להוקרת גבורתם של המצילים היהודיים בשואה ד"ר חיים כץ, יו"ר המרכז העולמי של בני ברית בירושלים 2016

זאב איזיקוביץ

אות המציל היהודי
זאב איזיקוביץ

זאת לתעודה כי אות המציל היהודי הוענק להוקרת המסירות, התעוזה והגבורה שגילה זאב איזיקוביץ בהצלת יהודים אחרים במהלך השואה חיים רוט, יו"ר הוועדה להוקרת גבורתם של המצילים היהודיים בשואה ד"ר חיים כץ, יו"ר המרכז העולמי של בני ברית בירושלים 2014


אשר איינהורן

אות המציל היהודי
אשר איינהורן

זאת לתעודה כי אות המציל היהודי הוענק להוקרת המסירות, התעוזה והגבורה שגילה אשר איינהורן בהצלת יהודים אחרים במהלך השואה חיים רוט, יו"ר הוועדה להוקרת גבורתם של המצילים היהודיים בשואה ד"ר חיים כץ, יו"ר המרכז העולמי של בני ברית בירושלים 2016