צלשים מלחמת ההתשה

המלחמה שלאחר המלחמה - ספורי צל"שים

מטכ"ל, קצין חינוך ראשי, 1970
המלחמה שלאחר המלחמה - ספורי צל"שים

סיפורי צל"שים שהוענקו במלחמה שלאחר המלחמה ע"י הרמטכ"ל ואלופי הפיקודים (הכוונה למלחמת ההתשה שבזמנו לא הוכרה כמלחמה). בספרון 26 סיפורי גבורה.