חיל האווי

טסנו מעל המחבלים בכלום גובה.טרטרנו להם בראש כמו צרצרים

סיפור צל"ש האלוף של הטייסים רסן יואש ואל"מ ישראל בן חיים בשנת 1990