פעולת כראמה

4 צל"שים לשריונאים שפעלו בכראמה

4 צל"שים לשריונאים שפעלו בכראמה, ניתנו ע"י מפקד גיישות השריון האלוף ישראל טל. הומרו לעיטורים בשנת 1973.