גדוד שריון געש

צל"ש יחידתי - גדוד שריון 82 (געש)

תאריך: 2 באוקטובר 2002 צל"ש: מח"ט גולני פרטים: על חלקו בלחימה בשטחים תחת חטיבת גולני במהלך מבצע חומת מגן.