חטיבה 679 שריון

תיאור המעשה: עם פרוץ יום הכפורים הצטרף סגן ד"ר אוריאל אלמליח, ביזמתו, אל עוצבת שריון ברמת הגולן. בעת הלחימה התנדב סגן ד"ר אוריאל אלמליח לכוח פינוי רפואי אשר עסק בחילוץ נפגעים משדה הקרב. בליל ההבקעה למובלעת, בהיותו באיזור חאן ארנבה פגש צוות ה-נגמ...