גדוד 409

סמ"ר אליהו בן אהרון ז"ל

תיאור המעשה: ביום 10 באוקטובר 1973, בעת ההתקפה על התעוז "מכשיר" נפגע טנק ה-מ"מ. סמ"ר אלי בן-אהרון ז"ל ו-סמ"ר רמי לוין ז"ל רצו לטנק ה-מ"מ וחילצו אותו ושניים מאנשי צוותו, תחת אש עזה של האויב. ב-18 באוקטובר 1973 הועברו סמ"ר אלי בן-אהרון ז"ל ו-סמ"ר ...

סמ"ר אמיר אזכיראלי ז"ל

תיאור המעשה: ביום 9 באוקטובר 1973, בעת התקפת האויב המצרי על מערך כוחותינו ב"חמדיה", הצליחו כמה מטנקי האויב להגיע למדרון הגבעה שחיילנו התבצרו בה. מחוסר אפשרות לאכן את האויב נשלחה מחלקת-טנקים חזיתית לכיוון האויב. הטנק ש-סמ"ר אמיר אזכיראלי ז"ל לחם ...

סמל יוסף שירי

צל"ש הרמטכ"ל
סמל יוסף שירי

תיאור המעשה: ביום 9 באוקטובר 1973, באזור "טלביזיה" - לאחר שנפגע הטנק שממנו לחם סמל יוסף שירי, נטשוהו אנשי-הצוות אולם, משראה סמל יוסף שירי שנהג הטנק נשאר בתוכו - חזר אל הטנק הבוער וחילץ את הנהג. במעשה זה גילה סמל יוסף שירי אומץ-לב, יזמה ואחוות לו...

סמ"ר אמנון אברמוביץ

תיאור המעשה: ביום 9 באוקטובר 1973, באזור "טלביזיה", במהלך ההתקפה על היעד, נפגע הטנק שסמל אמנון אברמוביץ נהג בו והחל לבעור. למרות שידיו ובגדיו החלו לבעור, המשיך בנהיגה, כי סבור היה שנשארו אנשים בטנק. במעשה זה גילה סמ"ר אמנון אברמוביץ דבקות במשימה...

סמ"ר רפאל ברקן (בוק)

עיטור המופת במחנה 17.10.05
סמ"ר רפאל ברקן (בוק)

תיאור המעשה: ביום 9 באוקטובר 1973, במהלך הלחימה, לאחר שנפגע הטנק השני, ש-סמ"ר רפי ברקן לחם ממנו באותו יום, ומפקדו נהרג, חילץ סמ"ר רפי בוק את האנשים שהיו עימו ופינה אותם למקום-מבטחים. לאחר-מכן חזר לטנק החשוף לאש האויב ולקח ממנו מסמכים ונשק. ביום ...

סרן עידו מור

עיטור המופת במחנה 27.1.06
סרן עידו מור

תיאור המעשה: "במלחמת יום הכיפורים שימש עידו מור בתפקיד מפקד פלוגת טנקים בגזרת סיני. ביום 10 באוקטובר 1973 בעת הלחימה על "מכשיר" נפצע סרן עידו בעיניו וכתוצאה מכך לקה בראייתו ופונה לטיפול רפואי. למרות פציעתו חזר לשלושה ימים לפקד על פלוגתו עוד בטרם...


« prev | 1 | 2