מלחמת יום כיפורים

24 פגזים התפוצצו. 400 ליטר סולר נדלקו. בערתי

טל זגרבה אתר הגבורה, במחנה 24.10.08
24 פגזים התפוצצו. 400 ליטר סולר נדלקו. בערתי

סיפור עיטור המופת של האלוף שלמה ינאי במלחמת יום הכיפורים