פלגה 788

סמל גבריאל ברנט

צל"ש האלוף

הנני לציין לשבח על גילוי אומץ לב ודבקות במטרה נוכח פני האויב בזה שבשעת התקפת מטוסי "מיג" סוריים ביום 15 באוגוסט 1966 המשכת להפעיל את המקלע 0.5 באש נגד מטוסים וגרמת לפגיעה באחד ולהפלתו למימי הכנרת. אומץ לבך ודביקותך במטרה ישמשו מופת לחיילי חיל הים....

רס"ן יוחנן יוסף

צל"ש האלוף

סיפור המעשה (נוסח לא רשמי): בתאריך 15 באוגוסט 1966 פיקד יוחנן יוסף ("הנזי") על רפסודה מוסווית של חיל הים בכנרת. הרפסודה עלתה על שרטון בצידה הצפון מזרחי של הכנרת. מפקד המשימה יוחנן יוסף עמד מול מכת אש תופת שנפתחה על הכוח הקטן מכל הכלים הסוריים ובנ...

רב"ט נדב שריר

עיטור העוז
רב"ט נדב שריר

תיאור המעשה: בבוקר יום ה-3 במרץ 1962, תוך פטרול שגרתי לאבטחת הדיג בכינרת, מול החוף המזרחי, נפתחה אש תותחים מכוונת מטווח קצר אל ספינת המשמר שבפיקודו, שפגעה בספינה וגרמה לה נזקים. רב"ט נדב שריר, שנפצע קשות ושתת דם, המשיך לפקד על הספינה, הזעיק את ה...

טוראי זאב גלאובר

עיטור העוז
טוראי זאב גלאובר

תיאור המעשה: ביום ה-15 באוגוסט 1966, בעת תקיפת ספינות משמר ישראליות בכינרת על-ידי תול"ר סורי, נפצע טור' זאב גלאובר. למרות היותו פצוע המשיך והפעיל תותח 20 מ"מ נגד מוצבי האויב כשהוא גלוי לאש וללא מגן. לאחר מכן התנדב להעביר בשחייה חבלי התקשרות וחיל...

רב"ט שמעון ארנון

עיטור המופת
רב"ט שמעון ארנון

תיאור המעשה: ביום ה-21 ביוני 1963, התנדב רב"ט שמעון ארנון לפעולה נועזת בקרבת עמדות האויב. הוא ביצע משימתו במרחק 10 מטר מהעמדות, על אף איומים בנשק של חיילי האויב, שהיו מוצבים במקום. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת ניסן תשל"ג אפריל 1973, ד...