גדוד 636

אות הערכה יחידתי לגדוד האיסוף 636

אות הערכה מטעם הרמטכ"ל
אות הערכה יחידתי לגדוד האיסוף 636

גדוד האיסוף 636 (פיקוד מרכז)- על פיתוח שיטת הפעלה חדשנית שהובילה לתועלת מבצעית ייחודית, מיצוי מיטבי של כוח-האדם והשפעה מבצעית רבה על אוגדת יהודה ושומרון. פעילות הגדוד בשנת 2020 הביאה לכ-250 סיכולים וסגירת מעגלים, לעומת כ-75 במהלך השנתיים שקדמו לה...