מלחמת העצמאות

עטרות (מושב)

נס הקוממיות
עטרות (מושב)

זאת לעדות כי מושב עטרות נשא במערכה לקוממיות ישראל, ועל כן הוענק לו אות הקוממיות מנחם בגין, ראש הממשלה ושר הבטחון ג' באייר תשמ"א 7 במאי 1981

קרית יערים

נס הקוממיות

וזאת התעודה בישראל כי קרית יערים היה בלוחמי מלחמת הקוממיות ועזר באמונה לנצחון צבא הגנה לישראל, ועל כן הוענק לו אות הקוממיות דוד בן גוריון, שר הבטחון ה' אייר תשט"ו 27 באפריל 1955


עברון (קיבוץ)

נס הקוממיות
עברון (קיבוץ)

וזאת התעודה בישראל כי קבוץ עברון היה בלוחמי מלחמת הקוממיות ועזר באמונה לנצחון צבא הגנה לישראל, ועל כן הוענק לו אות הקוממיות דוד בן גוריון, שר הבטחון ה' אייר תשט"ו 27 באפריל 1955

רגבה (מושב)

נס הקוממיות
רגבה (מושב)

וזאת התעודה בישראל כי מושב רגבה היה בלוחמי מלחמת הקוממיות ועזר באמונה לנצחון צבא הגנה לישראל, ועל כן הוענק לו אות הקוממיות דוד בן גוריון, שר הבטחון ה' אייר תשט"ו 27 באפריל 1955


מצובה (קיבוץ)

נס הקוממיות
מצובה (קיבוץ)

וזאת התעודה בישראל כי קבוצת מצובה היתה בלוחמי מלחמת הקוממיות ועזרה באמונה לנצחון צבא הגנה לישראל, ועל כן הוענק לה אות הקוממיות דוד בן גוריון, שר הבטחון ה' אייר תשט"ו 27 באפריל 1955

רמת רחל

נס הקוממיות

וזאת התעודה בישראל כי קבוץ רמת רחל היה בלוחמי מלחמת הקוממיות ועזר באמונה לנצחון צבא הגנה לישראל, ועל כן הוענק לו אות הקוממיות דוד בן גוריון, שר הבטחון ה' אייר תשט"ו 27 באפריל 1955


בן שמן כפר הנוער

אות הקוממיות

וזאת התעודה בישראל כי כפר הנוער בן שמן היה בלוחמי מלחמת הקוממיות ועזר באמונה לנצחון צבא הגנה לישראל, ועל כן הוענק לו אות הקוממיות דוד בן גוריון, שר הבטחון ה' אייר תשט"ו 27 באפריל 1955

וזאת התעודה בישראל כי הרובע היהודי בערי העתיקה בירושלים היה בלוחמי מלחמת הקוממיות ועזר באמונה לנצחון צבא הגנה לישראל, ועל כן הוענק לו אות הקוממיות אריק שרון, שר הבטחון 1981


בית החולים הדסה בירושלים

וזאת התעודה בישראל כי בית החולים הדסה בירושלים היה בלוחמי מלחמת הקוממיות ועזר באמונה לנצחון צבא הגנה לישראל, ועל כן הוענק לו אות הקוממיות דוד בן גוריון, שר הבטחון ינואר 1962

עמיעד (קיבוץ)

נס הקוממיות
עמיעד (קיבוץ)

וזאת התעודה בישראל כי קבוצת עמיעד היתה בלוחמי מלחמת הקוממיות ועזרה באמונה לנצחון צבא הגנה לישראל, ועל כן הוענק לה אות הקוממיות דוד בן גוריון, שר הבטחון ה' אייר תשט"ו 5 במאי 1957


אושה (קיבוץ)

נס הקוממיות
אושה (קיבוץ)

וזאת התעודה בישראל כי קבוצת אושה היתה בלוחמי מלחמת הקוממיות ועזרה באמונה לנצחון צבא הגנה לישראל, ועל כן הוענק לה אות הקוממיות דוד בן גוריון, שר הבטחון ה' אייר תשט"ו 5 במאי 1957

כפר המכבי (קיבוץ)

נס הקוממיות
כפר המכבי (קיבוץ)

וזאת התעודה בישראל כי קבוצת כפר המכבי היתה בלוחמי מלחמת הקוממיות ועזרה באמונה לנצחון צבא הגנה לישראל, ועל כן הוענק לה אות הקוממיות דוד בן גוריון, שר הבטחון ה' אייר תשט"ו 5 במאי 1957


מוצא עילית (מושב עובדים)

וזאת התעודה בישראל כי המושב מוצא עילית היה בלוחמי מלחמת הקוממיות ועזר באמונה לנצחון צבא הגנה לישראל, ועל כן הוענק לו אות הקוממיות דוד בן גוריון, שר הבטחון ה' אייר תשט"ו 5 במאי 1957

מפעל החשמל בנהריים

וזאת התעודה בישראל כי מפעל החשמל בנהריים היה בלוחמי מלחמת הקוממיות ועזר באמונה לנצחון צבא הגנה לישראל, ועל כן הוענק לו אות הקוממיות אמיר דרורי, אלוף אלוף פיקוד הצפון י"א באייר תשמ"ב 4 במאי 1982


באר טוביה (מושב)

נס הקוממיות
באר טוביה (מושב)

וזאת התעודה בישראל כי מושב באר טוביה היה בלוחמי מלחמת הקוממיות ועזר באמונה לנצחון צבא הגנה לישראל, ועל כן הוענק לו אות הקוממיות דוד בן גוריון, שר הבטחון ה' אייר תשט"ו 5 במאי 1957

כפר ורבורג (מושב)

נס הקוממיות
כפר ורבורג (מושב)

וזאת התעודה בישראל כי מושב כפר ורבורג היה בלוחמי מלחמת הקוממיות ועזר באמונה לנצחון צבא הגנה לישראל, ועל כן הוענק לו אות הקוממיות דוד בן גוריון, שר הבטחון ה' אייר תשט"ו 5 במאי 1957


בן שמן (מושב עובדים)

וזאת התעודה בישראל כי מושב עובדים בן שמן היה בלוחמי מלחמת הקוממיות ועזר באמונה לנצחון צבא הגנה לישראל, ועל כן הוענק לו אות הקוממיות דוד בן גוריון, שר הבטחון ה' אייר תשט"ו 5 במאי 1957

נווה יעקב (מושבה)

נס הקוממיות
נווה יעקב (מושבה)

וזאת לעדות כי המושבה נווה יעקב נשא במערכת לקוממיות ישראל הוא על כל יושביו - מגיניו ועל כן הוענק לו אות הקוממיות מנחם בגין - ראש הממשלה ושר הביטחון ג' אייר תשמ"א ל"ג לעצמאות ישראל 7 במאי 1981


ירושלים

נס הקוממיות
ירושלים

וזאת התעודה בישראל כי ירושלים היתה בלוחמי מלחמת הקוממיות ועזרה באמונה לנצחון צבא הגנה לישראל, ועל כן הוענק לה אות הקוממיות דוד בן גוריון, שר הבטחון ה' אייר תשט"ו 27 באפריל 1955

כפר עציון (קיבוץ)

נס הקוממיות
כפר עציון (קיבוץ)

וזאת התעודה בישראל כי קיבוץ כפר עציון היה בלוחמי מלחמת הקוממיות ועזר באמונה לנצחון צבא הגנה לישראל, ועל כן הוענק לו אות הקוממיות דוד בן גוריון, שר הבטחון ה' אייר תשט"ו 27 באפריל 19551 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | הבא »