מבצע קדש

טוראי מנחם לבוב

עיטור העוז אתר הצנחנים בעשור הראשון www.202.org.il
מנחם לבוב

תיאור המעשה: ב"מבצע קדש", בעת הקרב במיצרי המיתלה, שימש טוראי מנחם לבוב כרובאי. כבר ביריות הראשונות נפצע בכתפו הימנית ונשאר שוכב ליד ה-זחל"ם. לאחר שהתאושש התייצב בפני המפקד ושימש בתפקיד רץ, בשטח הנתון לאש משלושה כיוונים. כשהופיעו חיילי האויב על ה...

יהודה קן דרור

תיאור המעשה: ב"מבצע קדש", ביום ה-1 בנובמבר 1956, למרות שידע טור' יהודה קן-דרור ז"ל, שבפעולה זו אין כל סיכוי שלא להיפגע, התנדב לנסוע בג'יפ פתוח בדרך המיצר, מול אש של לפחות 6 מק"בים, מקלעים, רובים, בזוקות ו-ררנ"טים, שנורתה עליו לאור היום, מטווח פח...


סג"מ דן זיו

עיטור הגבורה
דן זיו

תיאור המעשה: ב"מבצע קדש", ביום ה-1 בנובמבר 1956 התנדב סג"ם דן זיו לצאת לחילוץ פצועים. הוא נסע ב-זחל"ם תחת אש מק"בים, מקלעים, בזוקות ו-ררנ"טים, מטווח 50 מטר. לאור היום ביצע את משימתו בשלמות, והמשיך להוביל את יחידתו במשימות חילוץ פצועים. על מעשה...

סמל שלמה ניצני

עיטור הגבורה
שלמה ניצני

תיאור המעשה: בשעת הפעולה במיצרים, במסגרת "מבצע קדש" נפתחה אש חזקה על ה-זחל"ם בו פיקד סמל שלמה ניצני. נהג ה-זחל"ם נהרג מיד. סמל שלמה ניצני לקח את הגה ה-זחל"ם ובאש החזקה נסע קדימה, חילץ מספר פצועים שנפלו מ-זחל"ם שנסע לפניו, העלה את הפצועים ל-זחל"ם...


סגן משה קליין

עיטור העוז
משה קליין

תיאור המעשה: ב"מבצע קדש" היה סגן משה קליין ז"ל מפקד הכוח הפורץ למוצב אויב. לאחר שאמצעי הפריצה לא הופעלו, התייצב בראש יחידת החבלנים שלו ותחת אש אויב חזקה, פרץ גדרות ושדה מוקשים ונאחז ביעד. בשעת טיהור היעד נתקל בכוח שני, שפרץ פנימה בטעות ועל-ידי ג...

עובד לדיז'ינסקי

תיאור המעשה: ב"מבצע קדש", שימש סגן עובד לדיז'ינסקי ז"ל כ-מ"פ והוביל מחלקה מפלוגתו בהתקפת לילה, על אויב מחופר ומבוצר בכוכים, שמנה פלוגה לפחות. הוא הסתער בראש אנשיו, הטיל רימון לעמדת אויב והרימון נפל בחזרה לעבר המחלקה. סגן עובד לדיז'נסקי ז"ל הפיל ...


אפרים בר (ברנד)

תיאור המעשה: ביום ה-1 בנובמבר 1956, בקרב המיתלה, שימש סג"ם אפרים ברנד כ-מ"מ. למרות שהיה פצוע מפעולה קודמת וידיו בגבס, ניהל את מחלקתו בהתקפת יום על אויב מבוצר בכוכים. סג"ם אפרים ברנד המשיך באיסוף פצועים מאנשינו תחת אש, ולאחר שפונתה יחידתו, הצטרף ...

סג"מ דן שליט

עיטור העוז
דן שליט

תיאור המעשה: ב"מבצע קדש", בעת הקרב על המיצרים, שימש סג"ם דן שליט קצין קשר. השטח שבו ישב כוסה באש משלושה כיוונים וכל תנועה בו הייתה כרוכה בסכנה חמורה. מאחר שבמקום המחסה לא השיג קשר עם יחידות המשנה, יצא מידי פעם ועמד בשטח פתוח, חשוף משלושה כיוונים...


תיאור המעשה: ב"מבצע קדש" נצטווה סג"ם אברהם גרינבוים להצטרף לחיפוש אחרי טייס סילון, שצנח בקרבת ראס-נצראני. לאחר חיפושים של למעלה משעה גילה סג"ם אברהם גרינבוים את טייס הסילון, שהיה מוטל פצוע ברגלו בקרבת העמדות המצריות ובמרחק קטן משני חיילי אויב חמ...

בנימין כהנא

תיאור המעשה: ב"מבצע קדש" בעת הקרבות בסיני, שימש סרן בנימין כהנא ז"ל טייס קישור ומתפקידו היה לשמור על הקשר עם יחידת סיור, אשר בצעה חסימה בעומק של 12 ק"מ, לפני כוח, אשר יצא לכיבוש משטרת כונתילה. בעת ביצוע משימתו הבחין ב-2 מטוסי "מיג 15" של האויב, ...


תיאור המעשה: ב"מבצע קדש" בהיות כוח מוצנח מבודד במעבר המיתלה, הצליח סרן יקותיאל אלטמן למלא את תפקידו למופת ולכוון בדיוק רב ביותר את מטוסי חיל-האוויר, אשר הגישו סיוע קרוב לכוח המוצנח, בהיותו תחת אש טורדנית של האויב. על מעשה זה הוענק לו : עיטור ה...

רוז'י להר-זינגר

תאור המעשה: הנני לציין אותך לשבח על גילוי תושיה ויוזמה עצמית, בזה שבהיותך בזחל הפיקוד של הגדוד בעת הסתערות של יחידת שריון על אחד המשלטים בגזרת אבו-עגיילה, וכאשר נותק הקשר בין זחל הפיקוד לבין חלק מהכח, תפסת מכשיר קשר, יצרת וקיימת קשר עם מפקד הגדו...


טוראי משה חסין

צל"ש האלוף
משה חסין

תיאור המעשה: בשעת הקרב בו שיתפת פעולה במעבר המיתלה במסגרת מבצע "קדש", ובשעה שהשיירה הותקפה באש חזקה מאד של האויב שכוחו היה עדיף הן בקרקע והן בנשק, לא איבדת עשתונותיך ולא הפסקת להמטיר אש מהמקלע הבינוני שהיה מוצב בזחל, כשפעולה זו דרשה ממך לעמוד ע...

שמואל לב

תיאור המעשה: סג"מ שמואל לב ז"ל אשר שימש מפקד מחלקה בזמן מערכת סיני (בקרב המיתלה), הסתער בראש יחידתו על עמדות האויב בעת התקפת לילה ונהרג בטיהור הכוכים בקרב פנים אל פנים; תוך גילוי אומץ לב מעולה. על מעשה זה הוענק לו : עיטור ציון לשבח ניס...


סגן מיכה קפוסטה

צל"ש האלוף
מיכה קפוסטה

תיאור המעשה: בעת מילוי תפקידך כמפקד פלוגת הסיירים של חטיבה 202, קיבלת פקודה להסתער הסתערות יום על רכס בו התבסס האויב בכוכים. על אף שרבים מאנשיך נפגעו, המשכת בהסתערות עד שנפצעת. על מעשה זה הוענק לך : עיטור ציון לשבח ניסן תשי"ז אפריל 19...

רב"ט דוד ארמוני

עיטור העוז
דוד ארמוני

תיאור המעשה: ב"מבצע קדש", היה ה-זחל"ם בפיקודו של רב"ט דוד ארמוני באבטחה קדמית של הכוח. התצפית גילתה חוליית אויב, כש-4 מחייליה נעים לעבר דרום. לפי פקודתו יצאה הכיתה לקראתם. חולית האויב פתחה באש. רב"ט דוד ארמוני פתח באש מתת-מקלע והמשיך להתקדם. המצ...


רב"ט אבשלום אדם

עיטור העוז
אבשלום אדם

תיאור המעשה: ב"מבצע קדש", בעת התקפת לילה על אויב, לאחר שנהרגו כל קציני היחידה עמה נמנה, נטל רב"ט אבשלום אדמוביץ את הפיקוד על היחידה והמשיך בביצוע המשימה. על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה ...

סמל משה בוקעי

עיטור העוז
משה בוקעי

תיאור המעשה: ב"מבצע קדש", בהיות מטוסו של סמל משה בוקעי על הקרקע, הותקף על-ידי שני מטוסים "מיג 15" של חיל האוויר המצרי, לפני המראתו עם פצוע. מטוסו עלה בלהבות והאש אחזה גם בבגדיו ובגופו של סמל משה בוקעי. הוא קפץ ממטוסו, כיבה את האש בבגדיו ולמרות ה...


סמ"ר פלטיאל סירוטקין

עיטור המופת במחנה 9.6.06
פלטיאל סירוטקין

תיאור המעשה: סמ"ר פלטיאל סירוטקין נצטווה להמריא לכיוון מתחם אויב ולהפסיק מיד את האש, שבין שני כוחות שלנו, שנבעה מאי הבנה. לאור דחיפות המצב המריא במטוס, מבלי שהספיק לסמנו בסימני זיהוי של כוחותינו, נחת על כביש צר בתוך ואדי ליד הכוח התוקף והודיע למ...

שמואל גונן-גורודיש

תיאור המעשה: ב"מבצע קדש", בעת הקרב ליד אבו-עגיילה, נפצע סרן שמואל גורודיש בידו פצע קשה. למרות פצעו, שלפי דברי הרופא גרם לו סבל רב, המשיך לפקד ועשה מספר נסיונות לחלץ טנק שנשאר בשטח. לעת ערב, בשכוך-הקרב, נכנסה פלוגתו להגנה ולמרות זאת לא נאות לעזבה...« newer | 1 | 2 | 3 | 4