צל"ש הרמטכ"ל

אזרח יהודה צוקר

צל"ש הרמטכ"ל
אזרח יהודה צוקר

על כושר המצאה טכני תיאור המעשה: על כושר המצאה טכני אשר תורם להגברת הבטחון. על מעשה זה הוענק לו : צל"ש הרמטכ"ל ניסן תשכ"ג מרץ 1963, צבי צור, רב אלוף, ראש המטה הכללי

סרן יואל פיטרברג

צל"ש הרמטכ"ל

תיאור המעשה (נוסח לא רשמי): בלילה שבין ה- 15-16 בספטמבר 1987 הוזנק מסוק הקרב אותו הטיסו רס"ן גבי שחור וסרן יואל פיטרברג. המסוק הוזנק במטרה לסייע לכוח של חטיבת גבעתי שעלה על מארב מחבלים במורדות החרמון בתוך שטח לבנון. ההגעה למקום ההתקלות היתה בחושך...


מקור הצילום: הספר "סיירת מטכ"ל"

תיאור המעשה (נוסח לא רשמי): סרן ק. השתתף בפעולה של סיירת מטכ"ל בשטח אוייב. הכוח נתקל בכוח אוייב. במהלך הפעולה נפגע אחד הלוחמים. על חלקו בפעולה קיבל סרן ק. את צל"ש הרמטכ"ל. הארוע התרחש בתחילת שנות התשעים.

תיאור המעשה (נוסח לא רשמי): סגן מ. השתתף בפעולה של סיירת מטכ"ל בשטח אוייב. הכוח נתקל בכוח אוייב. במהלך הפעולה נפגע סגן מ. על חלקו בפעולה קיבל סגן מ. את צל"ש הרמטכ"ל. הארוע התרחש בתחילת שנות התשעים.


תיאור המעשה: ממ"ק אבשלום חורן כאחד מתוך חוליה אשר הוטלה עליה משימה קשה ומסובכת. הוא עמד בביצוע תפקידו בצורה מופתית, תוך קיום משמעת ודיוק מרבי. על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי

תיאור המעשה: על השתתפותו במבצע הוענק לו צל"ש רמטכ"ל. על מעשה זה הוענק לו : צל"ש הרמטכ"ל רב אלוף, ראש המטה הכללי ניתן ב-אדר תשכ"ז, פברואר 67


תיאור המעשה: הוענק לו צל"ש רמטכ"ל. על מעשה זה הוענק לו : צל"ש הרמטכ"ל רב אלוף, ראש המטה הכללי ניתן בשבט תשכ"ו, מרס 66

סגן מנחם שגיא

צל"ש הרמטכ"ל
מנחם שגיא

תיאור המעשה: הוענק לו צל"ש רמטכ"ל. על מעשה זה הוענק לו : צל"ש הרמטכ"ל , רב אלוף, ראש המטה הכללי


תיאור המעשה: סמ"ר נדב שלמון השתתף במבצע בינואר 1989. במסגרת ההכנות למבצע ובעת הבצוע, הוכיח סמ"ר שלמון יכולת מעולה כלוחם. על מעשה זה הוענק לו : צל"ש הרמטכ"ל דן שומרון, רב אלוף, ראש המטה הכללי אוגוסט 1989

סמל גדעון קין

צל"ש הרמטכ"ל
סמל גדעון קין

על גילוי כושר ורמת בצוע ראויים לשבח תיאור המעשה: סמל גדעון קין עמד בבצוע תפקידו בצורה מופתית. הוא פעל תוך קיום משמעת וגילה רמת בצוע ראויה לשבח. על מעשה זה הוענק לו : צל"ש הרמטכ"ל שבט תשכ"ו מרץ 1966, יצחק רבין, רב אלוף, ראש המטה הכללי


סגן ישי קציר

צל"ש הרמטכ"ל
ישי קציר

תיאור המעשה: עם סיום מבצע "ירגזי", רצוני להביע לך את מלוא הערכתי על כושר הביצוע שגילית בו. המשימה בוצעה אחרי השהיות מרובות, שודאי הוסיפו למתח שהיה קיים ממילא. עשיתם תפקיד קשה זה, תוך גילוי אחריות, דיוק, דבקות במטרה ועמדתם במשימה - בהצלחה מלאה. כ...

תיאור המעשה: סמ"ר רביב קורננפלד השתתף במבצע בינואר 1989. סמ"ר רביב קורננפלד הוכיח יכולת מעולה כלוחם. על מעשה זה הוענק לו : צל"ש הרמטכ"ל דן שומרון, רב אלוף, ראש המטה הכללי אלול תשמ"ט אוגוסט 1989


רס"ן דורון קמפל

צל"ש הרמטכ"ל
דורון קמפל

תיאור המעשה: רס"ן דורון קמפל היה מפקד צוות במבצע שהתקיים בסוף שנות השמונים. על פעילותו הוענק לו צל"ש רמטכ"ל. דן שומרון, רב אלוף ראש המטה הכללי

סרן ערן פייר

צל"ש הרמטכ"ל

תיאור המעשה: בבוקר ה-9 בדצמבר 1988, במהלך מבצע, הוזנק מבנה בפיקודו של סא"ל משה כהן לבצע פעולת חילוץ של ארבעה לוחמי חטיבת גולני שנותרו נצורים ומנותקים בשטח אוייב. תוך ניהול קרב אינטנסיבי, תחת אש כבדה שירו המחבלים, הצליח המבנה ליצור קשר עם הכח המנ...


סגן חיים פרץ

צל"ש הרמטכ"ל

תיאור המעשה: ביום 7 באפריל 1980, בעת השתלטות מחבלים על מעון ילדים בקיבוץ משגב-עם, התנדב סגן חיים פרץ מרצונו, תוך סיכון אישי ואומץ לב, להכניס למעון ארגז חלב עבור הילדים שהוחזקו כבני ערובה. מעשהו ראוי לשמש דוגמא לחיילי צה"ל. על מעשה זה הוענק לו ...

רס"ן אסף מיטיב

צל"ש הרמטכ"ל
אסף מיטיב 2010

תיאור המעשה: בתאריך 16.10.1986 הוזנקו זוג מסוקי "צפע" כדי לחפות על מסוק "אנפה" שנשלח לחפש צוות "קורנס" שנטש בשמי לבנון. מאחר ונסיבות שנוצרו בשטח מנעו מה"אנפה" לבצע את משימתה, הציע מוביל מסוקי ה"צפע" לנסות ולחלץ את טייסי ה"קורנס". אולם, תקלה שהתג...


סגן אברהם מוכתר

צל"ש הרמטכ"ל
אברהם מוכתר

תיאור המעשה: סגן אברהם מוכתר היה מפקד חוליה במבצע. סגן אברהם מוכתר עמד מול תקלות וקשיים תוך גילוי שיקול דעת ואחריות. על מעשה זה הוענק לו : צל"ש הרמטכ"ל יצחק רבין, רא"ל הרמטכ"ל 2 במרץ 1966

סרן ליאור לוטן

צל"ש המרטכ"ל
ליאור לוטן

תיאור המעשה: סרן ליאור לוטן פיקד והוביל כח אשר פרץ לבית בו הוחזק סמל נחשון וקסמן ז"ל כבן ערובה בידי המחבלים. הכח בפיקודו של לוטן מילא את המשימה המורכבת שהוטלה עליו לפרוץ למבנה תוך התגברות על שתי דלתות משוריינות. במהלך הפריצה נפצע לוטן פעמיים, אך...


רס"ן נחום לב

צל"ש הרמטכ"ל
נחום לב

הנני לציין לשבח את: רס"ן נחום לב על גילוי אומץ לב קור רוח ותושיה להלן תיאור המעשה: רס"ן נחום לב שימש כמפקד חוליה במבצע "הצגת תכלית". הקצין גילה תושיה ומקוריות בשלב גיבוש התוכנית המועדפת והתאמת אמצעי הלחימה הנדרשים לביצועה. בזמן הפעולה עצמה ...

תיאור המעשה: בבוקר ה-9 בדצמבר 1988, במהלך מבצע, הוזנק מבנה בפיקודו של סא"ל משה כהן לבצע פעולת חילוץ של ארבעה לוחמי חטיבת גולני שנותרו נצורים ומנותקים בשטח אויב. תוך ניהול קרב אש אינטנסיבי, תחת אש כבדה שירו המחבלים, הצליח המבנה ליצור קשר עם הכח ה...« newer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | הבא »