סגן מ.

תיאור המעשה (נוסח לא רשמי): סגן מ. השתתף בפעולה של סיירת מטכ"ל בשטח אוייב. הכוח נתקל בכוח אוייב. במהלך הפעולה נפגע סגן מ. על חלקו בפעולה קיבל סגן מ. את צל"ש הרמטכ"ל. הארוע התרחש בתחילת שנות התשעים.