צל"ש יחידתי

מטה מבצעי זרוע הים

אות הערכה מטעם הרמטכ"ל
מטה מבצעי זרוע הים

מחלקת מבצעים באגף המבצעים, מטה מבצעי זרוע הים, שייטת ספינות הטילים, מחלקת ההגנה האווירית, טייסת העמק (109), יחידת הבקרה האווירית הצפונית ולהק המודיעין בזרוע האוויר והחלל, זירת הטרור בחטיבת המחקר, בסיס 8200 בצפון וזירת הצפון בחטיבת ההפעלה המבצעי...

אות הערכה יחידתי - שייטת ספינות הטילים

מחלקת מבצעים באגף המבצעים, מטה מבצעי זרוע הים, שייטת ספינות הטילים, מחלקת ההגנה האווירית, טייסת העמק (109), יחידת הבקרה האווירית הצפונית ולהק המודיעין בזרוע האוויר והחלל, זירת הטרור בחטיבת המחקר, בסיס 8200 בצפון וזירת הצפון בחטיבת ההפעלה המבצעי...


מחלקת ההגנה האווירית

אות הערכה מטעם הרמטכ"ל
מחלקת ההגנה האווירית

מחלקת מבצעים באגף המבצעים, מטה מבצעי זרוע הים, שייטת ספינות הטילים, מחלקת ההגנה האווירית, טייסת העמק (109), יחידת הבקרה האווירית הצפונית ולהק המודיעין בזרוע האוויר והחלל, זירת הטרור בחטיבת המחקר, בסיס 8200 בצפון וזירת הצפון בחטיבת ההפעלה המבצעי...

אות הערכה יחידתי - טייסת העמק (109)

אות הערכה מטעם הרמטכ"ל
אות הערכה יחידתי - טייסת העמק (109)

מחלקת מבצעים באגף המבצעים, מטה מבצעי זרוע הים, שייטת ספינות הטילים, מחלקת ההגנה האווירית, טייסת העמק (109), יחידת הבקרה האווירית הצפונית ולהק המודיעין בזרוע האוויר והחלל, זירת הטרור בחטיבת המחקר, בסיס 8200 בצפון וזירת הצפון בחטיבת ההפעלה המבצעי...


מחלקת מבצעים באגף המבצעים, מטה מבצעי זרוע הים, שייטת ספינות הטילים, מחלקת ההגנה האווירית, טייסת העמק (109), יחידת הבקרה האווירית הצפונית ולהק המודיעין בזרוע האוויר והחלל, זירת הטרור בחטיבת המחקר, בסיס 8200 בצפון וזירת הצפון בחטיבת ההפעלה המבצעי...

מפקדת קצין ההנדסה הראשי בזרוע היבשה, יחידת ההנדסה הפיקודית של פיקוד המרכז, גדוד ציוד מכני הנדסי מטכ"לי 7186 ,גדוד ציוד מכני הנדסי 7058 בפיקוד המרכז, גדוד הנדסה 601 בפיקוד הדרום וגדודי הנדסה 603 ו-605 בפיקוד הצפון: על רצף פעולות מבצעיות והנדסיות...


מחלקת מבצעים באגף המבצעים, מטה מבצעי זרוע הים, שייטת ספינות הטילים, מחלקת ההגנה האווירית, טייסת העמק (109), יחידת הבקרה האווירית הצפונית ולהק המודיעין בזרוע האוויר והחלל, זירת הטרור בחטיבת המחקר, בסיס 8200 בצפון וזירת הצפון בחטיבת ההפעלה המבצעי...

אות הערכה יחידתי - זירת הטרור בחטיבת המחקר

מחלקת מבצעים באגף המבצעים, מטה מבצעי זרוע הים, שייטת ספינות הטילים, מחלקת ההגנה האווירית, טייסת העמק (109), יחידת הבקרה האווירית הצפונית ולהק המודיעין בזרוע האוויר והחלל, זירת הטרור בחטיבת המחקר, בסיס 8200 בצפון וזירת הצפון בחטיבת ההפעלה המבצעי...


אות הערכה יחידתי - בסיס 8200 בצפון

אות הערכה מטעם הרמטכ"ל

מחלקת מבצעים באגף המבצעים, מטה מבצעי זרוע הים, שייטת ספינות הטילים, מחלקת ההגנה האווירית, טייסת העמק (109), יחידת הבקרה האווירית הצפונית ולהק המודיעין בזרוע האוויר והחלל, זירת הטרור בחטיבת המחקר, בסיס 8200 בצפון וזירת הצפון בחטיבת ההפעלה המבצעי...

אות הערכה יחידתי - זירת הצפון בחטיבת ההפעלה המבצעית באגף המודיעין

מחלקת מבצעים באגף המבצעים, מטה מבצעי זרוע הים, שייטת ספינות הטילים, מחלקת ההגנה האווירית, טייסת העמק (109), יחידת הבקרה האווירית הצפונית ולהק המודיעין בזרוע האוויר והחלל, זירת הטרור בחטיבת המחקר, בסיס 8200 בצפון וזירת הצפון בחטיבת ההפעלה המבצעי...


מחלקת השתתפות וטייסת 107 (טייסת "אבירי הזנב הכתום") בזרוע האוויר והחלל

מחלקת השתתפות וטייסת 107 (טייסת "אבירי הזנב הכתום") בזרוע האוויר והחלל, אגף המבצעים בשירות הביטחון הכללי ויחידה 8200 באגף המודיעין: על פעילותן ב"עלות השחר", שאפשרה את סיכול בכירי ארגון הטרור גא"פ, בפעילות ממוקדת וקטלנית אביב כוכבי, רב אלוף הרמ...

אגף המבצעים בשרות הביטחון הכללי

אות הערכה מטעם הרמטכ"ל
אגף המבצעים בשרות הביטחון הכללי

מחלקת השתתפות וטייסת 107 (טייסת "אבירי הזנב הכתום") בזרוע האוויר והחלל, אגף המבצעים בשירות הביטחון הכללי ויחידה 8200 באגף המודיעין: על פעילותן ב"עלות השחר", שאפשרה את סיכול בכירי ארגון הטרור גא"פ, בפעילות ממוקדת וקטלנית אביב כוכבי, רב אלוף הרמ...


אות הערכה יחידתי - יחידה 8200 באגף המודיעין

מחלקת השתתפות וטייסת 107 (טייסת "אבירי הזנב הכתום") בזרוע האוויר והחלל, אגף המבצעים בשירות הביטחון הכללי ויחידה 8200 באגף המודיעין: על פעילותן ב"עלות השחר", שאפשרה את סיכול בכירי ארגון הטרור גא"פ, בפעילות ממוקדת וקטלנית אביב כוכבי, רב אלוף הרמ...

מפקדת קצין ההנדסה הראשי בזרוע היבשה, יחידת ההנדסה הפיקודית של פיקוד המרכז, גדוד ציוד מכני הנדסי מטכ"לי 7186 ,גדוד ציוד מכני הנדסי 7058 בפיקוד המרכז, גדוד הנדסה 601 בפיקוד הדרום וגדודי הנדסה 603 ו-605 בפיקוד הצפון: על רצף פעולות מבצעיות והנדסיות...


מפקדת קצין ההנדסה הראשי בזרוע היבשה, יחידת ההנדסה הפיקודית של פיקוד המרכז, גדוד ציוד מכני הנדסי מטכ"לי 7186 ,גדוד ציוד מכני הנדסי 7058 בפיקוד המרכז, גדוד הנדסה 601 בפיקוד הדרום וגדודי הנדסה 603 ו-605 בפיקוד הצפון: על רצף פעולות מבצעיות והנדסיות...

מפקדת קצין ההנדסה הראשי בזרוע היבשה, יחידת ההנדסה הפיקודית של פיקוד המרכז, גדוד ציוד מכני הנדסי מטכ"לי 7186 ,גדוד ציוד מכני הנדסי 7058 בפיקוד המרכז, גדוד הנדסה 601 בפיקוד הדרום וגדודי הנדסה 603 ו-605 בפיקוד הצפון: על רצף פעולות מבצעיות והנדסיות...


מפקדת קצין ההנדסה הראשי בזרוע היבשה, יחידת ההנדסה הפיקודית של פיקוד המרכז, גדוד ציוד מכני הנדסי מטכ"לי 7186 ,גדוד ציוד מכני הנדסי 7058 בפיקוד המרכז, גדוד הנדסה 601 בפיקוד הדרום וגדודי הנדסה 603 ו-605 בפיקוד הצפון: על רצף פעולות מבצעיות והנדסיות...

מפקדת קצין ההנדסה הראשי בזרוע היבשה, יחידת ההנדסה הפיקודית של פיקוד המרכז, גדוד ציוד מכני הנדסי מטכ"לי 7186 ,גדוד ציוד מכני הנדסי 7058 בפיקוד המרכז, גדוד הנדסה 601 בפיקוד הדרום וגדודי הנדסה 603 ו-605 בפיקוד הצפון: על רצף פעולות מבצעיות והנדסיות...


מפקדת קצין ההנדסה הראשי בזרוע היבשה, יחידת ההנדסה הפיקודית של פיקוד המרכז, גדוד ציוד מכני הנדסי מטכ"לי 7186 ,גדוד ציוד מכני הנדסי 7058 בפיקוד המרכז, גדוד הנדסה 601 בפיקוד הדרום וגדודי הנדסה 603 ו-605 בפיקוד הצפון: על רצף פעולות מבצעיות והנדסיות...

צל"ש יחידתי - סיירת גולני

צל"ש אלוף מוענק לסיירת גולני בהערכה עמוקה על הצטיינות היחידה במבצע ״שובר גלים״. במהלך המבצע הפגנתם דבקות במשימה, יוזמה ומקצועיות להגנה על מדינת ישראל. יישר כוח, אביב כוכבי, רב אלוף הרמטכ"ל י"ד בחשוון התשפ"ג 8 בנובמבר 2022« newer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | הבא »