אות הערכה יחידתי - מפקדת קצין ההנדסה הראשי בזרוע היבשה

אות הערכה מטעם הרמטכ"ל

מפקדת קצין ההנדסה הראשי בזרוע היבשה, יחידת ההנדסה הפיקודית של פיקוד המרכז, גדוד ציוד מכני הנדסי מטכ"לי 7186 ,גדוד ציוד מכני הנדסי 7058 בפיקוד המרכז, גדוד הנדסה 601 בפיקוד הדרום וגדודי הנדסה 603 ו-605 בפיקוד הצפון: על רצף פעולות מבצעיות והנדסיות מורכבות לסיכול ומניעת חדירת מפגעים ולהגנה בקו התפר. אביב כוכבי, רב אלוף הרמטכ"ל כ' במרחשוון התשפ"ג 14 בנובמבר 2022