צל"ש מח"ט

צל"ש מח"ט לטר"ש מיכאל הירשלר בפקודת השגרה הקרובה של החטיבה "הנני לציינכם לשבח על ביצוע תפקידכם המיוחד כבד האחריות, שהוטל עליכם לאחרונה. ועל שבצעתם אותו במסירות ויוזמה תוך השקעת מאמצים אישיים בלתי רגילים". מ' פלד אל"מ מפקד חטיבה 16 שבט תשי"ט 29 ינו...

טר"ש דן קפמן

צל"ש המח"ט

צל"ש מח"ט לטר"ש דן קפמן בפקודת השגרה הקרובה של החטיבה "הנני לציינכם לשבח על ביצוע תפקידכם המיוחד כבד האחריות, שהוטל עליכם לאחרונה. ועל שבצעתם אותו במסירות ויוזמה תוך השקעת מאמצים אישיים בלתי רגילים". מ' פלד אל"מ מפקד חטיבה 16 שבט תשי"ט 29 ינואר 1959


סמל זאב קישון

צל"ש המח"ט
זאב קישון

ציון לשבח הנני לציין אותך לשבח על אומץ לב למופת ועל התמדה ועקשנות במילוי המשימה. מרדכי גור, סא"ל מפקד חטיבת גולני כד אדר ב' תשכ"ב 30 במרץ 1962 וזה סיפור המעשה: תוך כדי טיהור התעלות במוצב נוקייב נתקל הכוח במיצדית אשר עכבה את התקדמות הכוח ו...

הנני לציין לשבח את מחלקה 1 מפלוגה ה' גדוד 82 על פעולתה היעילה והמושלמת בעת קרב. בתאריך 17 במרץ 1965 השמידה מחלקה זאת מטרות אויב בגזרת תל-דן. ואלה שמות המפקדים והחיילים שהשתתפו בקרב: סג"מ אבנר גולדשמידט - מפקד המחלקה. סמל יוסף פינקלשטיין - מפקד...


הנני לציין לשבח את מחלקה 1 מפלוגה ה' גדוד 82 על פעולתה היעילה והמושלמת בעת קרב. בתאריך 17 במרץ 1965 השמידה מחלקה זאת מטרות אויב בגזרת תל-דן. ואלה שמות המפקדים והחיילים שהשתתפו בקרב: סג"מ אבנר גולדשמידט - מפקד המחלקה. סמל יוסף פינקלשטיין - מפקד...

מוריס משאלה 1967

הנני לציין לשבח את מחלקה 1 מפלוגה ה' גדוד 82 על פעולתה היעילה והמושלמת בעת קרב. בתאריך 17 במרץ 1965 השמידה מחלקה זאת מטרות אויב בגזרת תל-דן. ואלה שמות המפקדים והחיילים שהשתתפו בקרב: סג"מ אבנר גולדשמידט - מפקד המחלקה. סמל יוסף פינקלשטיין - מפקד...


רב"ט שלום כהן

צל"ש המח"ט
שלום כהן

הנני לציין לשבח את מחלקה 1 מפלוגה ה' גדוד 82 על פעולתה היעילה והמושלמת בעת קרב. בתאריך 17 במרץ 1965 השמידה מחלקה זאת מטרות אויב בגזרת תל-דן. ואלה שמות המפקדים והחיילים שהשתתפו בקרב: סג"מ אבנר גולדשמידט - מפקד המחלקה. סמל יוסף פינקלשטיין - מפקד...

רב"ט דוד גואטה

צל"ש המח"ט

הנני לציין לשבח את מחלקה 1 מפלוגה ה' גדוד 82 על פעולתה היעילה והמושלמת בעת קרב. בתאריך 17 במרץ 1965 השמידה מחלקה זאת מטרות אויב בגזרת תל-דן. ואלה שמות המפקדים והחיילים שהשתתפו בקרב: סג"מ אבנר גולדשמידט - מפקד המחלקה. סמל יוסף פינקלשטיין - מפקד...


הנני לציין לשבח את מחלקה 1 מפלוגה ה' גדוד 82 על פעולתה היעילה והמושלמת בעת קרב. בתאריך 17 במרץ 1965 השמידה מחלקה זאת מטרות אויב בגזרת תל-דן. ואלה שמות המפקדים והחיילים שהשתתפו בקרב: סג"מ אבנר גולדשמידט - מפקד המחלקה. סמל יוסף פינקלשטיין - מפקד...

הנני לציין לשבח את מחלקה 1 מפלוגה ה' גדוד 82 על פעולתה היעילה והמושלמת בעת קרב. בתאריך 17 במרץ 1965 השמידה מחלקה זאת מטרות אויב בגזרת תל-דן. ואלה שמות המפקדים והחיילים שהשתתפו בקרב: סג"מ אבנר גולדשמידט - מפקד המחלקה. סמל יוסף פינקלשטיין - מפקד...


רב"ט חיים לוי

צל"ש המח"ט
חיים לוי

הנני לציין לשבח את מחלקה 1 מפלוגה ה' גדוד 82 על פעולתה היעילה והמושלמת בעת קרב. בתאריך 17 במרץ 1965 השמידה מחלקה זאת מטרות אויב בגזרת תל-דן. ואלה שמות המפקדים והחיילים שהשתתפו בקרב: סג"מ אבנר גולדשמידט - מפקד המחלקה. סמל יוסף פינקלשטיין - מפקד...

רב"ט יצחק זילברמן קיבל את צל"ש המח"ט על פעילותו בינואר 1969. ינואר 1969.


רב"ט יהונתן דונין קיבל את צל"ש המח"ט על פעילותו בינואר 1969. ינואר 1969

טוראי עקיבא רונן קיבל צל"ש מח"ט על פעילותו במלחמת ששת הימים. מח"ט 11


סגן אהרון צציק קיבל צל"ש מח"ט על פעילותו במלחמת יום הכיפורים. גיורא חזון, אל"מ מח"ט 645 יולי 1976

מרדכי עטיא 1967

טוראי מרדכי עטיא שימש כנהג בחטיבת יפתח במלחמת ששת הימים. ביום השלישי למלחמה הוא חילץ שני חיילים ממשאית בוערת שעלתה על מוקש, תוך סיכון ממשי של חייו. על גילוי אומץ לב ותושייה הוענק לו צל"ש מטעם מפקד חטיבת יפתח. מח"ט 11


רב"ט יחיאל שטרנבוך קיבל צל"ש מח"ט על פעילותו בפברואר 1979. גבריאל מגל, אל"מ מפקד הנח"ל

רב"ט מאיר נומוביץ קיבל צל"ש מח"ט על פעילותו בינואר 1969. לא אותר מידע נוסף על הצל"ש


סעדיה מנצור

טוראי סעדיה מנצור קיבל צל"ש מח"ט על פעילותו בארוע מתאריך 13 במאי 1968. על גילוי קור רוח, אומץ לב ותושיה רבה להלן תיאור המעשה: ביום 13 במאי 1968 בהיותו בתפקיד פקח הג"א בקולנוע "מרכז" בתל אביב, גילה בבניין הקלונוע מטען חומר נפץ והוציאו אל מחוץ לט...

אזרח יעקב כהן קיבל צל"ש מח"ט על פעילותו במסגרת חיל ההנדסה במלחמת ההתשה בארוע מתאריך 1 בפברואר 1970 מנחם מרון, אל"מ ראש מטה פיקוד דרום אוגוסט 1970« newer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | הבא »