סמל זאב קישון

צל"ש המח"ט
זאב קישון

זאב קישון


ציון לשבח הנני לציין אותך לשבח על אומץ לב למופת ועל התמדה ועקשנות במילוי המשימה. מרדכי גור, סא"ל מפקד חטיבת גולני כד אדר ב' תשכ"ב 30 במרץ 1962 וזה סיפור המעשה: תוך כדי טיהור התעלות במוצב נוקייב נתקל הכוח במיצדית אשר עכבה את התקדמות הכוח וגרמה לו נפגעים. תוך כדי מטר אש ורימונים התפרץ זאב אל המיצדית וטהר אותה. בפעולתו זו נפצע.זאב קישון = זאב קישינבסקי

סמל זאב קישון

כתבה מבמחנה מרס 2012