העשור החמישי 1990-1999

רש"ט רוני גמליאל

עיטור האומץ משטרת ישראל
רוני גמליאל

עיטור האומץ מוענק בזאת לפי חוק העיטורים במשטרת ישראל לאות ולעדות כי רש״ט רוני גמליאל עשה מעשה גבורה תוך חרוף נפש וגילוי אומץ לב בלתי רגיל בתאריך 19.7.89 הגיע באקראי, בשעות הלילה, עם איש צוות נוסף לקונדיטוריה, שבה השתלטו שלושה שודדים עם אקדחי...

סנ"צ שחר אילון

עיטור המופת משטרת ישראל
שחר אילון

עיטור המופת מוענק בזאת לפי חוק העיטורים במשטרת ישראל לאות ולעדות כי סנ״צ שחר אילון גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת בתאריך 7.4.89 במהלך התפרעות של מתפללים בהר הבית, אשר סגרו את שער המערבים, נכנס לאזור הר הבית משער אחר ורץ בין ההמונים, שיידו בו א...


רפ"ק בנימין בן אבי

עיטור המופת משטרת ישראל
בנימין בן אבי

עיטור המופת מוענק בזאת לפי חוק העיטורים במשטרת ישראל לאות ולעדות כי רב פקד בנימין בן אבי גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת בתאריך 5.9.89 הוזעק לאירוע, שבמהלכו ירה בן מיעוטים לכל עבר. לאחר שהנוכחים הצביעו בפניו על כיוון הבריחה של החשוד, רדף אחריו ...

מפקח גיל חפץ

עיטור המופת משטרת ישראל
גיל חפץ

עיטור ה מ ו פ ת מוענק בזאת לפי חוק העיטורים במשטרת ישראל לאות ולעדות כי מפקח גיל חפץ גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת בתאריך 26.1.89 ניהל עם איש צוות נוסף מרדף אחר שני חשודים, שנמלטו מאזור המוסכים בואדי ג׳וז, שם הושלכו בקבוקי תבערה. המרדף התנהל ...


רס"מ אברהם שוראקי

עיטור המופת משטרת ישראל
אברהם שוראקי

עיטור המופת מוענק בזאת לפי חוק העיטורים במשטרת ישראל לאות ולעדות כי רס״מ אברהם שוראקי גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת בתאריך 4.1.90 חדר, דרך חדר מדרגות אפוף עשן, לבניין שבו אירעה שריפה, והציל אם ושני ילדיה שנלכדו בקומה הרביעית. יעקב טרנר, רב נ...

רס"ר אבי רואיף

עיטור המופת משטרת ישראל
אבי רואיף

עיטור המופת מוענק בזאת לפי חוק העיטורים במשטרת ישראל לאות ולעדות כי רס״ר אבי רואיף גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת בתאריך 26.1.89 ניהל עם איש צוות נוסף מרדף אחר שני חשודים, שנמלטו מאזור המוסכים בואדי גיוז, שם הושלכו בקבוקי תבערה. המרדף התנהל בא...


רס"ר אליעזר בוסקילה

עיטור המופת משטרת ישראל
אליעזר בוסקילה

עיטור המופת מוענק בזאת לפי חוק העיטורים במשטרת ישראל לאות ולעדות כי רס״ר אליעזר בוסקילה גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת בתאריך 30.5.90 סמוך לשעה 10 , בהיותו בתפקיד שיטור בחוף ניצנים, הבחין במרדף של ספינת דבור אחר סירה בלתי מזוהה, שמע יריות וראה...

סמ"ר סלמאן איברהים

עיטור המופת משטרת ישראל
סלמאן איברהים

עיטור המופת מוענק בזאת לפי חוק העיטורים במשטרת ישראל לאות ולעדות כי סמ״ר סלמאן איברהים גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת בתאריך 22.5.89 חילץ מדירה אפופת עשן ילד בן עשר שהיה לכוד בדירה. במקביל, סגר את בלוני הגז השייכים לדירה והזעיק כוחות הצלה. יע...


סמ"ר אברהם ושדי

עיטור המופת משטרת ישראל
אברהם ושדי

עיטור המופת מוענק בזאת לפי חוק העיטורים במשטרת ישראל לאות ולעדות כי סמ״ר אברהם ושדי גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת בתאריך 11.1.90 חדר, דרך חדר מדרגות אפוף עשן, לבניין שבו אירעה שריפה, והציל אם ושני ילדיה שנלכדו בקומה הרביעית. יעקב טרנר, רב ני...

סמ"ש משה ייני

עיטור המופת משטרת ישראל
משה ייני

עיטור המופת מוענק בזאת לפי חוק העיטורים במשטרת ישראל לאות ולעדות כי סמ״ש משה ייני גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת בתאריך 11.1.90 חדר, דרך חדר מדרגות אפוף עשן, לבניין שבו אירעה שריפה, והציל אם ושני ילדיה שנלכדו בקומה הרביעית. יעקב טרנר, רב ניצב...


פקד זאב ברלזון

עיטור האומץ משטרת ישראל
זאב ברלזון

ע י ט ו ר ה א ו מ ץ מוענק בזאת לפי חוק העיטורים במשטרת ישראל לאות ולעדות כי פקד זאב ברלזון עשה מעשה גבורה תוך חרוף נפש וגילוי אומץ לב בלתי רגיל בתאריך 14.4.87 הוזעק עם אנשי צוותו לאירוע שוד מזוין בבית מלון בירושלים והגיע בשלב, שבו ניסו השודד...

פקד אריה ישראלי

עיטור האומץ משטרת ישראל
אריה ישראלי

עיטור האומץ מוענק בזאת לפי חוק העיטורים במשטרת ישראל לאות ולעדות כי פקד אריה ישראלי עשה מעשה גבורה תוך חרוף נפש וגילוי אומץ לב בלתי רגיל בתאריך 14.4.87 הוזעק עם אנשי צוותו לאירוע שוד מזוין בבית מלון בירושלים והגיע בשלב, שבו ניסו השודדים להסת...


מפקח אלברט פרץ

עיטור האומץ משטרת ישראל
אלברט פרץ

עיטור האומץ מוענק בזאת לפי חוק העיטורים במשטרת ישראל לאות ולעדות כי מפקח אלברט פרץ עשה מעשה גבורה תוך חרוף נפש וגילוי אומץ לב בלתי רגיל בתאריך 24.4.88 חילץ פעוטה, שנלכדה במרפסת של בית בוער, תוך סיכון חייו. הוא טיפס על חלון דירה סמו כה בקומה ...

מפקח נחום שמשון

עיטור האומץ משטרת ישראל
אלברט פרץ

עיטור האומץ מוענק בזאת לפי חוק העיטורים במשטרת ישראל לאות ולעדות כי מפקח נחום שמשון עשה מעשה גבורה תוך חרוף נפש וגילוי אומץ לב בלתי רגיל בתאריך 10.6.88 לכד יחד עם איש סיור נוסף, חשוד במעורבות בשמונה מעשי שוד מזוין, שהתרחשו בבתי מלון בירושלים...


מפקח משנה שלמה אוחיון

עיטור האומץ משטרת ישראל
שלמה אוחיון

עיטור האומץ מוענק בזאת לפי חוק העיטורים במשטרת ישראל לאות ולעדות כי ממ״ש שלמה אוחיון עשה מעשה גבורה תוך חרוף נפש וגילוי אומץ לב בלתי רגיל בתאריך 10.6.88 לכד יחד עם איש סיור נוסף, חשו ד במעורבות בשמונה מעשי שוד מזוין, שה ת ר חשו בבתי מלון ביר...

מפקח משנה ג'יהד עוידה

עיטור האומץ משטרת ישראל
ג'יהד עוידה

עיטור האומץ מוענק בזאת לפי חוק העיטורים במשטרת ישראל לאות ולעדות כי ממ״ש ג'יהד עוידה עשה מעשה גבורה תוך חרוף נפש וגילוי אומץ לב בלתי רגיל בתאריך 14.4.87 הוזעק עם אנשי צוותו לאירוע שוד מזוין בבית מלון בירושלים והגיע בשלב, שבו ניסו השודדים להס...


רס"ל ראובן איתן

עיטור המופת משטרת ישראל
ראובן איתן

לאות ולעדות כי רס״ל ראובן איתן גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת בתארי ך 14/9/90, במהלך סריקות באילת אחר עבריין החשוד בניסיון לרצח, נכנס העבריין למקלט בבניין מגורים. במרדף בתוך הבניין, ירה העבריין לעבר השוטר ופצע אותו. אולם, חרף פציעתו , הצליח השו...

רס"ל יחזקאל מיכאל

עיטור המופת משטרת ישראל
יחזקאל מיכאל

לאות ולעדות כי רס׳׳ל יחזקאל מיכאל גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת בתאריך 20/10/91, בהיותו בפעילות הוצאה לפועל שגרתית ברעננה קלט ברשת הקשר תיאורו של רכב בו נמלטו שודדי בנק רעולי פנים וחמושים באקדח . השוטר הבחין ברכב ופתח במרדף אחריו. כשנטשו השוד...


סמ"ר יצחק בן הרוש

עיטור המופת משטרת ישראל
יצחק בן הרוש

לאות ולעדות כי סמ״ר יצחק בן הרוש גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת בתאריך 13/8/91, יחד עם איש צוות נוסף, רדפו אחרי עבריין חמוש, בן למשפחה אשר שלושת בניה נרצחו בעבר על רקע פלילי. העבריין ירה לעברם במנוסתו , אך הם הצליחו לירות בו ברגליו ו לתפסו . לא...

סמ"ר ירון המאירי

עיטור המופת משטרת ישראל
ירון המאירי

לאותו לעדות כי סמ״ר ירון המאירי גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת בתאריך 14/8/90, התנהל משא ומתן בין כוחות משטרה לבין עבריין אלים, אשר התבצר עם אשת ווילדיו, בקומתו השביעית של בית מגורים בצפת. העבריין איים, כי פתח את בלון הגז, ובכוונתו לפוצץ א ת הב...« newer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | הבא »