סמ"ר ירון המאירי

עיטור המופת משטרת ישראל
ירון המאירי

ירון המאירי


לאותו לעדות כי סמ״ר ירון המאירי גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת בתאריך 14/8/90, התנהל משא ומתן בין כוחות משטרה לבין עבריין אלים, אשר התבצר עם אשת ווילדיו, בקומתו השביעית של בית מגורים בצפת. העבריין איים, כי פתח את בלון הגז, ובכוונתו לפוצץ א ת הבניין, אם לא תתמלאנה דרישותיו. השוטר עלה יחד עם שוטר נוסף לקומתו השמינית של הבניין ובעזרת חוט חשמל השתלשלו לדירת העבריין, נכנסו דרך המרפסת ותפסו אותו , כשהוא אוחז מצית נוכח הגז הפתוח. יעקב טרנר, רב-ניצב המפקח הכללי ב' בטבת תשנ"ב 9 בדצמבר 1991