אות הוקרה מטעם האלוף

אזרח שחר קשת

אות הוקרה אלוף

אות הוקרה מוענק למר שחר קשת, שסייע בכא' חשוון תשס"ב, ה-27 באוקטובר 2002 בנטרול מחבל מתאבד בתחנת הדלק ביישוב אריאל. בצהרי יום ראשון ה-27 באוקטובר 2002, התפוצץ מחבל מתאבד ביישוב אריאל, מהפיצוץ נהרגו שלושה חיילים ונפצעו 19 חיילים ואזרחים. הפיגוע א...

אזרח מנחם גלבוע

אות הוקרה אלוף

אות הוקרה מוענק למר מנחם גלבוע, שסייע בכא' חשוון תשס"ב, ה-27 באוקטובר 2002 בנטרול מחבל מתאבד בתחנת הדלק ביישוב אריאל. בצהרי יום ראשון ה-27 באוקטובר 2002, התפוצץ מחבל מתאבד ביישוב אריאל, מהפיצוץ נהרגו שלושה חיילים ונפצעו 19 חיילים ואזרחים. הפיגו...


ד"ר אייל ברבלק

אות הוקרה מטעם האלוף
ד"ר אייל ברבלק

אות הוקרה מטעם מפקד פיקוד דרום מוענק לדוקטור אייל ברבלק על שגילה דבקות במשימה, טיפול רפואי בנפגעים תחת סיכון חיים ומקצועיות. להלן תיאור המעשה: בתאריך י"ח באב התשע"א (ה-18 לאוגוסט 2011) בוצע פיגוע משולב על ידי מספר חוליות מחבלים בגבול ישראל-מצר...

אות הוקרה מטעם האלוף

אות הוקרה מטעם האלוף
אות הוקרה מטעם האלוף

א. בהתאם להחלטת ממשלה 3116 (סט/ 52) מיום ה- 27 בינואר 2005, מוסמך האלוף, כהגדרתו בסעיף 18 להלן, להעניק אות הוקרה ותעודה לאזרח, שעשה מעשה רב-חשיבות למען צה"ל או למען ביטחון המדינה. ב. אות ההוקרה יוענק בשל מעשה או התנהגות שאין בהן כדי להעניק אות ה...