אזרח מנחם גלבוע

אות הוקרה אלוף

אות הוקרה מוענק למר מנחם גלבוע, שסייע בכא' חשוון תשס"ב, ה-27 באוקטובר 2002 בנטרול מחבל מתאבד בתחנת הדלק ביישוב אריאל. בצהרי יום ראשון ה-27 באוקטובר 2002, התפוצץ מחבל מתאבד ביישוב אריאל, מהפיצוץ נהרגו שלושה חיילים ונפצעו 19 חיילים ואזרחים. הפיגוע אירע בתחנת הדלק אליה הגיעו חיילים בשובם מחופשת שבת ליחידותיהם. מר מנחם גלבוע חש למקום לסייע בנטרול המחבל מחגורת הנפץ תוך שהוא מסכן את חייו. אות הוקרה זו מוענק למר מנחם גלבוע, על ערנותו, רעותו וחתירתו למגע נוכח סכנה מוחשית, בפעולה זו מנע שחר קשת פיגוע רב נפגעים של אזרחים וחיילים בישוב אריאל. יאיר נוה, אלוף מפקד פיקוד המרכז ח' בתשרי התשס"ו 11 באוקטובר 2005