גדוד 198

חייל שלא היה פועל כמוני צריך לעמוד לדין

לימור רביב אתר הגבורה, במחנה 4.2.05
חייל שלא היה פועל כמוני צריך לעמוד לדין

סיפור עיטור המופת של המט"ק יעקב פרטר במלחמת יום הכיפורים

סמל יעקב פרטר

עיטור המופת
סמל יעקב פרטר

תיאור המעשה: ביום 7 באוקטובר 1973, בגזרת קנטרה, ולאחר יום-קרבות קשה, שקע סמל יעקב פרטר, ה-מט"ק, עם הטנק שלו בביצה. הוא לא נטש את הטנק אלא המשיך להילחם גם במשך יום-המחרת, ואף דיווח לאחור על המצב בשטח האויב. לאחר יום ולילה של לחימה עצמאית חזר לכוח...