סמל יעקב פרטר

עיטור המופת
יעקב פרטר

יעקב פרטר


תיאור המעשה: ביום 7 באוקטובר 1973, בגזרת קנטרה, ולאחר יום-קרבות קשה, שקע סמל יעקב פרטר, ה-מט"ק, עם הטנק שלו בביצה. הוא לא נטש את הטנק אלא המשיך להילחם גם במשך יום-המחרת, ואף דיווח לאחור על המצב בשטח האויב. לאחר יום ולילה של לחימה עצמאית חזר לכוחותינו. במעשהו זה גילה אומץ-לב ודבקות במשימה למופת. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת אייר תשל"ה מאי 1975, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי