גדוד 906

סג"מ מרדכי טיקוצ'ינסקי ז"ל

תיאור המעשה: ביום ה-26 במאי 1958, קיבל סג"ם מרדכי טיקוצ'ינסקי ז"ל, פקודה לצאת עם אנשיו לחלץ פטרול שהיה נתון לאש אויב בשטח פתוח. סג"ם מרדכי טיקוצ'ינסקי ז"ל ידע כי הקרקע אינה מאפשרת תפיסת מחסה וכי אנשיו יהיו חשופים, תוך סכנת הפגעות ודאית. בהחלטה נ...