סג"מ מרדכי טיקוצ'ינסקי ז"ל

עיטור העוז
מרדכי טיקוצ'ינסקי

מרדכי טיקוצ'ינסקי


תיאור המעשה: ביום ה-26 במאי 1958, קיבל סג"ם מרדכי טיקוצ'ינסקי ז"ל, פקודה לצאת עם אנשיו לחלץ פטרול שהיה נתון לאש אויב בשטח פתוח. סג"ם מרדכי טיקוצ'ינסקי ז"ל ידע כי הקרקע אינה מאפשרת תפיסת מחסה וכי אנשיו יהיו חשופים, תוך סכנת הפגעות ודאית. בהחלטה נחושה לבצע את המשימה, הוביל את אנשיו באומץ לב ובמהירות ותוך דוגמה אישית, לעבר הנפגעים כדי לחלצם. הוא נהרג בזמן שניסה לחלץ את הפטרול. על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי