מבצע קדש

רב"ט מאיר כספי

צל"ש האלוף
מאיר כספי

סיפור המעשה (נוסח לא רשמי): במלחמת סיני, שירת מאיר כספי כלוחם בפלוגת הסיירים של חטיבה 202, יחד עם קבוצת חיילים נוספת קיבל פקודה להסתער הסתערות יום על רכס בו התבסס האויב בכוכים שבמעבר המיתלה. על אף שרבים מחבריו נפגעו, דבק מאיר כספי במשימה והמשיך...

רב"ט אורי גץ

צל"ש האלוף
אורי גץ

סיפור המעשה (נוסח לא רשמי): במלחמת סיני, שירת אורי גץ כלוחם בפלוגת הסיירים של חטיבה 202, יחד עם קבוצת חיילים נוספת קיבל פקודה להסתער הסתערות יום על רכס בו התבסס האויב בכוכים שבמעבר המיתלה. על אף שרבים מחבריו נפגעו, דבק אורי גץ במשימה והמשיך בהס...


רב"ט אהרון טויב

צל"ש האלוף
אהרון טויב

סיפור המעשה (נוסח לא רשמי): במלחמת סיני, שירת אהרון טויב כלוחם בפלוגת הסיירים של חטיבה 202, יחד עם קבוצת חיילים נוספת קיבל פקודה להסתער הסתערות יום על רכס בו התבסס האויב בכוכים שבמעבר המיתלה. על אף שרבים מחבריו נפגעו, דבק אהרון טויב במשימה והמש...

רב"ט מנחם אודם

צל"ש האלוף
מנחם אודם

סיפור המעשה (נוסח לא רשמי): במלחמת סיני, שירת מנחם אודם כלוחם בפלוגת הסיירים של חטיבה 202, מנחם יחד עם קבוצת חיילים נוספת קיבל פקודה להסתער הסתערות יום על רכס בו התבסס האויב בכוכים שבמעבר המיתלה. על אף שרבים מחבריו נפגעו, דבק מנחם אודם במשימה ...


סגן חיים נדל

צל"ש האלוף
חיים נדל במיתלה, באדיבות אתר הצנחנים 202

תיאור המעשה (נוסח לא רשמי): סגן חיים נדל שימש כקמב"ץ בגדוד הצנחנים של דוידי במבצע קדש. במהלך הלחימה במצרי המיתלה נשאר חיים נדל בראש כוח של כארבעים חיילים מבודד משאר הכוחות תוך שהוא מחזיק בשטח שולט במקום ובמקביל מפנה פצועים רבים ומטפל בפצועים נוספ...

שמחה בלנק

טוראי שמחה בלנק זכה לצל"ש במבצע סיני בהיותו צנחן. לא אותר מידע נוסף נפל במלחמת ששת הימים בקרב על שכם


סמל חנוך רדליך

צל"ש האלוף
חנוך רדליך

סיפור המעשה (נוסח לא רשמי): סמל חנוך רדליך שימש בלוחם בפלוגת הסיור של חטיבת הצנחנים 202 במלחמת סיני, במהלך הלחימה קיבל פקודה להסתער הסתערות יום על רכס בו התבסס האויב בכוכים שבמעבר המיתלה. על אף שרבים מחבריו נפגעו, חנוך רדליך דבק במשימתו והמשיך ...

נסים אלפנדרי ב 1981

ציון לשבח לסמל נסים אלפנדרי, טוראי רפאל אילוז, טוראי סולימאן יוסוף פאריד הנני לציין אתכם לשבח על גילוי דבקות למשימה ואומץ לב למופת, בזה שבמסגרת פטרול בו השתתפתם ומשימתו היתה למנוע פעולות חבלה ע" ה"פדאיון" בגזרת אשקלון-אשדוד, נכנסתם תוך כדי סריקה...


רב"ט דב שפיגל

צל"ש האלוף
דב שפיגל

סיפור המעשה (נוסח לא רשמי): רב"ט דב שפיגל, מכונאי טנקים צויין לשבח על גילוי מסירות בלתי רגילה בהכנת הטנקים ערב המבצע ובעיצומו וזאת על אף עומס העבודה שרבץ עליו. לאור הדוגמא האישית שהפגין רב"ט דב שפיגל שמשה מופת לסובבים אותו. על מעשיו אלה זכה בצל"ש...

רב"ט חיים מרקו

ידיעות אחרונות

סיפור המעשה (נוסח לא רשמי): על תיקונו של הרכב הקרבי במסירות ויעילות צויין רב"ט חיים מרקו, מכונאי זחל"מים ע"י האלוף.


סיפור המעשה (נוסח לא רשמי): רק כושר האילתור של רס"ן שמשון צלניקר ומסירותו ללא סייג איפשרו ליחידות השריון לבצע את המשימה ללא תקלות בלי שיהיה להן חסר דלק או שמנים. על מעשיו אלה זכה לצל"ש האלוף.

סיפור המעשה: רב"ט יונה סטמבלר רב"ט אהרון טינברגר רב"ט דוד צברי הנני לציין אתכם לשבח על גילוי רוח צוות ומהירות פעולה בשעת קרב. אשר הצילה חיי לוחמים, בזה שבהיותכם חוליית הליווי של חבורת פקוד קדמית נסעתם בג'יפ פתוח בשעה שנקלעתם לטווח אש מנשק קל...


טר"ש וויקטור קלבו

ידיעות אחרונות

סיפור המעשה (נוסח לא רשמי): טר"ש וויקטור קלבו צויין לשבח על הצלתם של פצועים. טר"ש קלבו שימש כחובש פלוגתי שהציל חייהם של לוחמים תחת אש אוייב חזקה. על מעשיו אלה זכה בצל"ש האלוף.

סמל משה חייטוב

צל"ש האלוף

סיפור המעשה (נוסח לא רשמי): סמל משה חייטוב צויין על אומץ ויוזמה בטיפול בפצועים תחת אש. על מעשיו אלה זכה לצל"ש האלוף.


יונתן בן נון

סיפור המעשה: הנני לציין אותך (טוראי נתן בן נון) לשבח על גילוי התמצאות מהירה והקרבה עצמית בהצילך חיי לוחמים בשעת קרב, בזה שבזמן קרב על משלט אויב במסגרת מערכת סיני וכאשר נפגעו שלושה זחלים של מחלקתך, עברת לזחל רביעי שלא נפגע, חלצת מתוכו את כל הפצועי...

טוראי מאיר אדלר

ידיעות אחרונות

סיפור המעשה (נוסח לא רשמי): בעת ההתקפה נפצע בזוקאי מספר 1 ביחידתו של טוראי אדלר. טוראי אדלר תפס את הבזוקה וחיסל את עמדת האוייב. על מעשהו זה קיבל את צל"ש האלוף.


טוראי ישי קרן

צל"ש האלוף ידיעות אחרונות
ישי קרן 2012

סיפור המעשה: הנני לציין אותך לשבח על גילוי אומץ לב בשעת קרב. בזה כשפלוגת טנקים התקיפה משלטי האויב בסיני ורכבך נפגע במזקום, הצלחת בעזרת המקלען של הטנק לתקן את המזקום במהירות וזאת תחת אש חזקה והבאת הרכב לכוננות קרבית מבחינה טכנית להמשך הקרב. חיים ...

סגן משה בנקובר

ידיעות אחרונות

סיפור המעשה (נוסח לא רשמי): סגן משה בנקובר שנע בראש מחלקת זחלים בכיוון בית חנון חיסל במו ידיו שלוש חוליות בזוקה שפעלו נגד הכוח הישראלי ובכך איפשר את הצלחת הפעולה. על מעשיו אלה זכה לצל"ש האלוף.


טוראי שלמה עלמני

ידיעות אחרונות

סיפור המעשה (נוסח לא רשמי): טוראי שלמה עלמני שימש נהג הזחל של המפקד. ליד משטרת עזה נהרג המפקד ועלמני הנהג, נטל על עצמו סמכויות לא לו, סובב את הזחל שלו ואת הזחלים האחרים והוציאם מטווח האש. על מעשיו אלה קיבל את צל"ש האלוף.

רב"ט שלמה עודד

ידיעות אחרונות

סיפור המעשה (נוסח לא רשמי): מקלען הזחל של טוראי רב"ט שלמה עודד נפגע במבואות העיר עזה והמ"כ מיהר לתפוס את מקומו. הוא פקד על חייליו ובאותו הזמן שימש כמקלען. כשנפצע ליד המקלע, ולא יכול היה להמשיך להפעילו המשיך בכל זאת במתן הפקודות לאנשיו, עד שנפלה ה...« newer | 1 | 2 | 3 | 4 | הבא »