רב"ט חיים מרקו

ידיעות אחרונות

סיפור המעשה (נוסח לא רשמי): על תיקונו של הרכב הקרבי במסירות ויעילות צויין רב"ט חיים מרקו, מכונאי זחל"מים ע"י האלוף.