רס"ן שמשון צלניקר

צל"ש האלוף

סיפור המעשה (נוסח לא רשמי): רק כושר האילתור של רס"ן שמשון צלניקר ומסירותו ללא סייג איפשרו ליחידות השריון לבצע את המשימה ללא תקלות בלי שיהיה להן חסר דלק או שמנים. על מעשיו אלה זכה לצל"ש האלוף.