מערכות

אותות ועיטורים בצה"ל

ד"ר אשר שפריר אתר הגבורה, מערכות יני 2018
עיטור העוז

על הפירוש של אותות ועיטורים בשפה העברית והמקורות שלהם.

גבור ישראל נפגש עם בעל ציון לשבח

אתר הגבורה, מערכות שריון אוקטובר 1966
שלום כהן

סימן טוב גנה בעל עיטור "גיבור ישראל" (לימים הומר לעיטור הגבורה) עם שלום כהן בעל צל"ש האלוף


פרסום כתב עיטור "גיבור ישראל" של סימן טוב גנה

אתר הגבורה, מערכות שריון יוני 1968
פרסום כתב עיטור "גיבור ישראל" של סימן טוב גנה

פרסום כתב עיטור "גיבור ישראל" של סימן טוב גנה משנת 1968

לוחמת טנקים בירושלים

סא"ל (מיל.) אהרון קמארה אתר הגבורה, מערכות חוברת 325, 1992, עמוד 24-29
לוחמת טנקים בירושלים

לוחמת טנקים בירושלים, סיפורה של פלוגת הטנקים הירושלמית ערב ששת הימים. סרן רפאל ישעיה היה מפקד הפלוגה וקיבל את עיטור המופת על חלקו במערכה.


הרפו מן הצל"שים

סא"ל אורי דרומי אתר הגבורה, מערכות פברואר 1981
הרפו מן הצל"שים

תגובה למאמר של ראובן גל "מיהו גיבור מלחמה?"

מיהו גיבור מלחמה? מחקר על מקבלי צל"שים במלחמת יום הכיפורים

מחקר על מקבלי צל"שים במלחמת יום הכיפורים