דבר

האלוף ישראל טל

4 צל"שים לשריונאים שפעלו בכראמה, ניתנו ע"י מפקד גיישות השריון האלוף ישראל טל. הומרו לעיטורים בשנת 1973.

ישעיהו גביש

אלוף פיקוד הדרום העניק ציונים לשבח ל-43 חיילים בסיום מלחמת ששת הימים. הצל"שים הומרו בשנת 1973 לעיטורים