צה"ל תעודות הערכה

סא"ל מרסל ניניו

תעודת הערכה נשיא
מרסל ניניו

מדינת ישראל מביעה הוקרה והערכה על פעילותך בשטח אויב בשליחות צה"ל במסגרת שרותך הצבאי. סא"ל מרסל ניניו מילאה את תפקידה באמונה ובדבקות תוך סיכון חיים למען ביטחון ישראל. מדינת ישראל רואה בתעוזה ובנכונותה של מרסל ניניו מופת ודוגמא בעלת ערך לאומי ממלכ...

סא"ל מרסל ניניו

תעודת הערכה רמטכ"ל
מרסל ניניו

הערכה על פועלך למען צבא ההגנה לישראל ומדינת ישראל סא"ל (מיל') מרסל ניניו בשם צבא ההגנה לישראל, אני מביע הערכה על פועלך בשירות בצבא ההגנה לישראל ובשליחותו, בארץ אויב. זאת באומץ לב ותוך נטילת סיכון רב, עד כדי חירוף הנפש. חלוף השנים לא הקהה ממעשיך...


רס"ן מאיר זפרן

תעודת הערכה נשיא
מאיר זפרן

מדינת ישראל מביעה הוקרה והערכה על פעילותך בשטח אויב בשליחות צה"ל במסגרת שרותך הצבאי. רס"ן מאיר זפרן מילא את תפקידו באמונה ובדבקות תוך סיכון חיים למען ביטחון ישראל. מדינת ישראל רואה בתעוזה ובנכונותו של מאיר זפרן מופת ודוגמא בעלת ערך לאומי ממלכתי ...

רס"ן מאיר זפרן

תעודת הערכה רמטכ"ל
מאיר זפרן

הערכה על פועלך למען צבא ההגנה לישראל ומדינת ישראל רס"ן (מיל') מאיר זפרן בשם צבא ההגנה לישראל, אני מביע הערכה על פועלך בשירות בצבא ההגנה לישראל ובשליחותו, בארץ אויב. זאת באומץ לב ותוך נטילת סיכון רב, עד כדי חירוף הנפש. חלוף השנים לא הקהה ממעשיך ...


סרן שמואל שבח

תעודת הערכה אלוף
שמואל שבח

סרן שבח שמואל - מפקד חוליה 778 1. הנני להביע לך את הערכתי על הכוננות הגבוהה של יחידתך אשר מצאה את ביטויה הנאות בעת התקרית ביום 24 באפריל 1961. 2. עם התקבל הידיעה על התקרית הופעלו כלי השייט שהיו בבסיס ותוך זמן מזערי הגיעו לאזור התקרית כאשר הם ע...

רב"ט חגי בר אוריאן ז"ל

תעודת הערכה רמטכ"ל
חגי בר אוריאן

תעודת הערכה על מעשה גבורה על-שם רב"ט חגי בר אוריאן ז"ל תעודה זו מוענקת בהערכה על מעשה גבורה שעשה רב"ט חגי בר אוריאן ז"ל מ.א. 487810 ביום ז' מר חשוון תשכ"ה 13.10.1964. בעת מבצע חימוש רימונים בבסיס צה"ל במובלעת הר הצופים הגן חגי ז"ל על ביטח...


סג"ם רונן פרץ

תעודת הערכה אלוף
רונן פרץ

סג"ם רונן פרץ קבל נא את מלוא הערכתי על תרומתך בפעולה שהביאה להטבעת אונית מחבלים בליל 20-21 באפריל 1985. ספינתכם תפקדה במקצוענות ובמיומנות ואתה כחלק וכשותף למכונת מלחמה משומנת זו, תרמת את חלקך להצלחת הביצוע. בזכותך ובזכות חבריך לספינה סוכל אחד ה...

סג"ם ארז הראל

תעודת הערכה אלוף
ארז הראל

סג"ם ארז הראל קבל נא את מלוא הערכתי על תרומתך בפעולה שהביאה להטבעת אונית מחבלים בליל 20-21 באפריל 1985. ספינתכם תפקדה במקצוענות ובמיומנות ואתה כחלק וכשותף למכונת מלחמה משומנת זו, תרמת את חלקך להצלחת הביצוע. בזכותך ובזכות חבריך לספינה סוכל אחד ה...


שייטת 7 - צוללות

תעודת הערכה רמטכ"ל
שייטת 7

תעודת הערכה מטעם הרמטכ"ל מוענקת לשייטת 7 על חלקה בפעילות מבצעית שייטת 7, יחד עם שייטת 3... נטלה חלק בשנה האחרונה במאמץ מבצעי מתמשך. שייטת 7 נתנה מעטפת מבצעית וטכנולוגית ליחידה המבצעת, ובכך אפשרה את קיום המבצעים. כוחות היחידה פעלו במקצועיות, ב...

סג"ם נדיר סגל

תעודת הערכה אלוף
נדיר סגל 1956

סג"ם נדיר סגל אני מנצל דרך זאת כדי להביע לך את הערכתי לעבודתך המסורה והשקטה בתאריכים 20 יונ' 1956 עד 23 יונ' 1956, אשר מטעמי ביטחון שדה הייתה ותישאר סוד כמוס של אלו אשר עסקו בה ורק אלו בלבד. רק כתוצאה מהמאמץ המשותף של כל אחד בשטח עבודתו נעשתה המ...


סמ"ר דידייה למאיר

תעודת הערכה אלוף
דידייה למאיר

סמ"ר דידייה למאיר קבל נא את מלוא הערכתי על תרומתך בפעולה שהביאה להטבעת אונית מחבלים בליל 20-21 באפריל 1985. ספינתכם תפקדה במקצוענות ובמיומנות ואתה כחלק וכשותף למכונת מלחמה משומנת זו, תרמת את חלקך להצלחת הביצוע. בזכותך ובזכות חבריך לספינה סוכל א...

רב"ט יצחק אביגל (אבוטבול)

תעודת הערכה אלוף
יצחק אביגל

רב"ט יצחק אביגל (אבוטבול) קבל נא את מלוא הערכתי על תרומתך בפעולה שהביאה להטבעת אונית מחבלים בליל 20-21 באפריל 1985. ספינתכם תפקדה במקצוענות ובמיומנות ואתה כחלק וכשותף למכונת מלחמה משומנת זו, תרמת את חלקך להצלחת הביצוע. בזכותך ובזכות חבריך לספינ...


סרן דורון גולדשטיין

תעודת הערכה אלוף
דורון גולדשטיין

סרן דורון גולדשטיין קבל נא את מלוא הערכתי על תרומתך בפעולה שהביאה להטבעת אונית מחבלים בליל 20-21 באפריל 1985. ספינתכם תפקדה במקצוענות ובמיומנות ואתה כחלק וכשותף למכונת מלחמה משומנת זו, תרמת את חלקך להצלחת הביצוע. בזכותך ובזכות חבריך לספינה סוכל...

רס"ל רוני סלטון

תעודת הערכה אלוף
רוני סלטון

רס"ל רוני סלטון קבל נא את מלוא הערכתי על תרומתך בפעולה שהביאה להטבעת אונית מחבלים בליל 20-21 באפריל 1985. ספינתכם תפקדה במקצוענות ובמיומנות ואתה כחלק וכשותף למכונת מלחמה משומנת זו, תרמת את חלקך להצלחת הביצוע. בזכותך ובזכות חבריך לספינה סוכל אחד...


טוראי אלי ברנס

תעדות הערכה אלוף
אלי ברנס

טוראי אלי ברנס קבל נא את מלוא הערכתי על תרומתך בפעולה שהביאה להטבעת אונית מחבלים בליל 20-21 באפריל 1985. ספינתכם תפקדה במקצוענות ובמיומנות ואתה כחלק וכשותף למכונת מלחמה משומנת זו, תרמת את חלקך להצלחת הביצוע. בזכותך ובזכות חבריך לספינה סוכל אחד ...

סמל קובי ברמר

תעודת הערכה אלוף
קובי ברמר

סמל יעקב (קובי) כהן קבל נא את מלוא הערכתי על תרומתך בפעולה שהביאה להטבעת אונית מחבלים בליל 20-21 באפריל 1985. ספינתכם תפקדה במקצוענות ובמיומנות ואתה כחלק וכשותף למכונת מלחמה משומנת זו, תרמת את חלקך להצלחת הביצוע. בזכותך ובזכות חבריך לספינה סוכל...


רב"ט אוולד (אדי) רזניק

תעודת הערכה אלוף
אדי רזניק

רב"ט אוולד (אדי) רזניק קבל נא את מלוא הערכתי על תרומתך בפעולה שהביאה להטבעת אונית מחבלים בליל 20-21 באפריל 1985. ספינתכם תפקדה במקצוענות ובמיומנות ואתה כחלק וכשותף למכונת מלחמה משומנת זו, תרמת את חלקך להצלחת הביצוע. בזכותך ובזכות חבריך לספינה ס...

רב"ט יוסי לבני

תעודת הערכה אלוף
יוסי לבני

רב"ט יוסי לבני קבל נא את מלוא הערכתי על תרומתך בפעולה שהביאה להטבעת אונית מחבלים בליל 20-21 באפריל 1985. ספינתכם תפקדה במקצוענות ובמיומנות ואתה כחלק וכשותף למכונת מלחמה משומנת זו, תרמת את חלקך להצלחת הביצוע. בזכותך ובזכות חבריך לספינה סוכל אחד ...


רב"ט אלי חגי

תעודת הערכה אלוף
אלי חגי

רב"ט אלי חגי קבל נא את מלוא הערכתי על תרומתך בפעולה שהביאה להטבעת אונית מחבלים בליל 20-21 באפריל 1985. ספינתכם תפקדה במקצוענות ובמיומנות ואתה כחלק וכשותף למכונת מלחמה משומנת זו, תרמת את חלקך להצלחת הביצוע. בזכותך ובזכות חבריך לספינה סוכל אחד הנ...

רס"ל דוד (דודו) בוכני

תעודת הערכה אלוף
דוד בוכני

רס"ל דוד (דודו) בוכני קבל נא את מלוא הערכתי על תרומתך בפעולה שהביאה להטבעת אונית מחבלים בליל 20-21 באפריל 1985. ספינתכם תפקדה במקצוענות ובמיומנות ואתה כחלק וכשותף למכונת מלחמה משומנת זו, תרמת את חלקך להצלחת הביצוע. בזכותך ובזכות חבריך לספינה סו...« newer | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | הבא »